Cần tạo cho Chính phủ mới “dư địa” để thực hiện các chính sách

Cần tạo cho Chính phủ mới “dư địa” để thực hiện các chính sách

NDĐT - “Chúng ta cần tạo cho Chính phủ mới dư địa để thực hiện các chính sách của mình, nhưng trần nợ công vẫn phải kiên quyết giữ 65%”. Đó là ý kiến của đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (TP Hồ Chí Minh) tại buổi thảo luận tại tổ, sáng 22-10 về Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và 2017.