Hải Phòng hợp tác với VNPT xây dựng chính quyền điện tử

Thứ Tư, 18/12/2013, 18:27:53
 Font Size:     |        Print
 
 Font Size:     |  

NDĐT - TP Hải Phòng và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam –VNPT chiều nay, 18-12 đã ký kết hợp tác chiến lược về viễn thông – công nghệ thông tin (CNTT) giữa hai bên trong giai đoạn 2013-2020, nhằm đạt mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử trước năm 2020.

Theo nội dung ký kết, UBND TP Hải Phòng và VNPT hợp tác chiến lược với nhau trong bốn lĩnh vực: xây dựng hạ tầng VT-CNTT; ứng dụng CNTT để xây dựng hệ thống giao thông thông minh của TP Hải Phòng; xây dựng giải pháp tổng thể an toàn thông tin, chính quyền điện tử của TP Hải Phòng; đào tạo nguồn nhân lực VT-CNTT.

Cụ thể, để đáp ứng nhu cầu triển khai chính quyền điện tử của TP Hải Phòng, VNPT sẽ phối hợp, hỗ trợ TP khảo sát đánh giá tổng thể hiện trạng, nhu cầu về hạ tầng mạng truyền số liệu, về lưu trữ dữ liệu để lập kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng VT-CNTT. VNPT cam kết đầu tư nguồn lực tốt nhất đáp ứng nhu cầu phát triển VT-CNTT của thành phố Hải Phòng, đặc biệt trong lĩnh vực an toàn an ninh, Chính quyền điện tử, hạ tầng VT-CNTT và đào tạo nguồn nhân lực CNTT.

Đồng thời, VNPT sẽ cung cấp các dịch vụ truyền dẫn, chứng thực chữ ký số, lưu trữ dữ liệu, các dịch vụ viễn thông khác phục vụ việc kết nối, điều hành và triển khai chính quyền điện tử TP trong phạm vi hạ tầng mạng viễn thông do VNPT cam kết hỗ trợ triển khai cho TP.

TP Hải Phòng cam kết tạo điều kiện thuận lợi để VNPT tiếp cận, nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu ứng dụng CNTT của các sở, ban, ngành vào quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ hành chính công; đồng ý chủ trương và tạo điều kiện hỗ trợ VNPT trong việc triển khai các khóa đào tạo ngắn hạn, dài hạn nâng cao trình độ VT-CNTT cho cán bộ các sở, ban, ngành của TP.

Thông qua sự hợp tác chiến lược về VT-CNTT này, TP Hải Phòng hướng tới các mục tiêu đề ra gồm: Hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử hiện đại của TP trước năm 2020, đưa TP Hải Phòng trở thành TP có mô hình tiến tiến về ứng dụng KHCN, đặc biệt là VT-CNTT trong quản lý điều hành cũng như cung cấp các dịch vụ công; tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức, người dân và doanh nghiệp, giúp tăng cường thu hút đầu tư trong và ngoài nước của TP.

LÂM THẢO