Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại tỉnh Bạc Liêu

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại tỉnh Bạc Liêu

NDĐT - Trong hai ngày 20 và 21-2, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Bạc Liêu, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn.