Tham vấn chuyên gia về chương trình, sách giáo khoa phổ thông

Thứ Sáu, 05/04/2013, 16:49:00
 Font Size:     |        Print
 

Hội nghị có sự tham dự của nhiều đại biểu có kinh nghiệm và giàu tâm huyết trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
NDĐT- Sáng 5-4, Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội đã mở Hội nghị tham vấn chuyên gia về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, chuẩn bị các luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc ban hành nghị quyết mới, cũng như góp phần hoàn thiện Đề án “Đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015”.

Đại biểu tham dự hội nghị là các nhà giáo, nhà nghiên cứu, nhà quản lý có kinh nghiệm và giàu tâm huyết trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo: GS Phạm Minh Hạc, GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, PGS Văn Như Cương, GS.TS Đinh Quang Báo, GS Nguyễn Đức Chính, PGS.TS Trần Thị Tâm Đan, TS Vũ Văn Dụ…

Hội nghị tập trung thảo luận, góp ý xoay quanh các vấn đề chủ yếu: Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, về việc biên soạn và kết quả thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông hiện hành; Đánh giá việc thực hiện phương án phân ban THPT; Ý kiến về đổi mới cơ cấu và thời gian học tập của các cấp học; Quan điểm về dạy học phân hoá và dạy học tích hợp ; Quan điểm về chương trình chuẩn, có nên có nhiều sách giáo khoa cho mỗi môn học, các vấn đề về sách tham khảo; Ý kiến về việc tổ chức thực hiện đề án Đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015…

GS.VS Đào Trọng Thi, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội cho biết, theo chương trình hoạt động năm 2013, UBTVQH đã tiến hành giam sát chuyên đề về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo chất lượng và chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”. Kết quả giám sát sẽ được báo cáo với Quốc hội, trên cơ sở đó chuẩn bị để trình Quốc hội thông qua Nghị quyết về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, phục vụ việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục phổ thông.

LÊ HÀ
Theo:

Chia sẻ