Nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam hiện nay
Thứ tư, 31/07/2013 - 09:47 PM (GMT+7)
[+] Cỡ chữ: Mặc định

Ngày 31-7, tại Hà Nội,  Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị nêu ý kiến và kiến nghị của nhân dân với Ðảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam về"Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam hiện nay". Tới dự, có các đồng chí: Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước; Huỳnh Ðảm, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu là nhân sĩ, trí thức, người có uy tín trong xã hội, đại diện các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, ban, bộ, ngành đã nêu lên thực trạng và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nâng cao chất lượng nền giáo dục Việt Nam hiện nay. Trong đó, nhiều ý kiến góp ý vào các nhóm giải pháp then chốt, trọng tâm như: huy động, sử dụng nguồn lực cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo; nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giáo dục trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo...

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan ghi nhận: Nền giáo dục Việt Nam thời gian qua có bước phát triển quan trọng, đạt nhiều thành tựu, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và đổi mới đất nước. Việc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nước nhà không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành giáo dục, mà là sự nghiệp lớn lao của Ðảng, Nhà nước và toàn dân tộc.

Nêu lên những hạn chế của nền giáo dục hiện nay, nhất là việc dạy học còn nặng về lý thuyết, tính thực tiễn chưa cao, chưa chú trọng đến giáo dục nhân cách cho người học... Phó Chủ tịch nước đề nghị: Toàn ngành giáo dục cần đổi mới tư duy về giáo dục, đào tạo, nhất là phối hợp gia đình và xã hội giáo dục nhân cách con người, xác định mục tiêu đào tạo từng cấp học để đề ra phương pháp và nội dung dạy học hiệu quả... Thời gian tới, Bộ Giáo dục và Ðào tạo cần nghiên cứu, đề xuất những quy định, cơ chế quản lý giáo dục phù hợp, nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, hiệu quả trong thi cử.