Hướng tới giáo dục mở trong toàn xã hội

Thứ Tư, 16/05/2018, 20:54:12

Ngày 16-5, tại Hà Nội, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phối hợp Trường đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học quốc gia: Hệ thống giáo dục mở trong bối cảnh tự chủ và hội nhập quốc tế. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý đã tập trung thảo luận các vấn đề như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục mở; tài nguyên giáo dục mở; hệ thống giáo dục mở; giáo dục mở và xây dựng xã hội học tập; đào tạo đại học Việt Nam trong kỷ nguyên cách mạng 4.0; tầm quan trọng của học liệu trong giảng dạy đại học; mô hình đại học thông minh, giải pháp cho nền giáo dục Việt Nam… Phát biểu ý kiến tại hội thảo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng: Giáo dục mở đã có từ khi đất nước mới giành độc lập, phong trào “Bình dân học vụ” cũng là hình thức học tập theo hướng mở.

Nghị quyết Đại hội X của Đảng (năm 2006) xác định rõ việc chuyển dần mô hình giáo dục hiện nay sang mô hình giáo dục mở. Chính phủ đã phê duyệt Đề án xây dựng xã hội học tập hoàn toàn theo hướng mở. Đã có hàng loạt đề án, khung chương trình tiếp cận theo hướng mở như đào tạo từ xa, ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục, hệ tri thức Việt số hóa… Tuy nhiên, vai trò của giáo dục Việt Nam phải đổi mới và đi trước một bước. Trước hết, cần gỡ bỏ mọi rào cản trong việc thực hiện giáo dục mở; tập trung xây dựng hệ thống học liệu mở, trước hết là trong các trường đại học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội, mà hướng tới giáo dục mở trong toàn xã hội, từng người dân đều học tập. Cần tập trung vào việc sửa đổi chính sách để tháo gỡ rào cản; đồng thời thay đổi nhận thức của xã hội về việc học tập suốt đời, học không chỉ để lấy “bằng cấp” mà học để biết, để làm việc tốt hơn, để chung sống tốt hơn và để sáng tạo ra tri thức, đóng góp cho xã hội...

PV