Gần 65.000 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập của Hà Nội năm học 2018-2019

Thứ Ba, 17/04/2018, 04:13:12

NDĐT- Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, toàn TP hiện có gần 105.000 học sinh lớp 9, tăng 22.000 em so với năm học trước. Năm học 2018-2019, các trường THPT công lập sẽ tuyển mới 64.990 chỉ tiêu.

Gần 65.000 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập của Hà Nội năm học 2018-2019

Thí sinh kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội. (Ảnh minh họa: DUY LINH)

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, năm học 2018-2019, Hà Nội giao chỉ tiêu cho 112 trường THPT công lập tuyển mới 64.990 học sinh, chiếm tỷ lệ 62%, tăng 12.330 học sinh so với năm học trước; giao chỉ tiêu cho tám trường THPT công lập tự chủ tuyển mới 2.790 học sinh, chiếm tỷ lệ 2,7%, tăng 730 học sinh; giao chỉ tiêu cho 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tuyển mới 8.050 học viên, chiếm tỷ lệ 7,7%, tăng 1.770 học sinh.

Ngoài ra, chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT ngoài công lập năm học 2018-2019 cũng tăng hơn 10.000 học sinh. Số học sinh hoàn thành chương trình THCS dự kiến tuyển vào các trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề năm học 2018-2019 chiếm tỷ lệ khoảng 6,0%, tương đương 6.350 học sinh.

Xem chi tiết chỉ tiêu vào các trường THPT công lập, công lập tự chủ tài chính, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường ngoài công lập tại đây.

Hà Nội tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

THANH XUÂN