Triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu thuế

Chín tháng qua, công tác thu ngân sách trên địa bàn Hà Nội đạt kết quả khả quan, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2017. Có kết quả này là nhờ những nỗ lực và giải pháp tổng thể của ngành thuế thành phố. (11/10/2018)

TIN BÀI KHÁC