Quốc hội thảo luận về dự án Luật Quy hoạch

Quốc hội thảo luận về dự án Luật Quy hoạch

NDĐT - Sáng 21-11, theo chương trình làm việc, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Quy hoạch. Đa số ý kiến đại biểu cho rằng Luật Quy hoạch sẽ rất cần thiết nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác quy hoạch. Đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực của đất nước và là công cụ quan trọng trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội.