Bế mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

NDĐT – Chiều 24-11, kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV đã chính thức bế mạc. Trước đó, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.