Tiếp nhận tư liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tiếp nhận tư liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh

* Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm Ngày Quốc khánh

Ngày 26-8, Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức lễ tiếp nhận tư liệu, hiện vật mới sưu tầm từ tháng 8-2015 đến nay. Các tư liệu, hiện vật bao gồm hơn 1.150 bức ảnh, các tài liệu, phim tư liệu, tác phẩm nghệ thuật và ấn phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các thời kỳ, do nhiều cá nhân, tập thể trong nước, ngoài nước hiến tặng. Bên cạnh đó, là các sổ ghi chép, tặng phẩm lưu niệm liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh do Văn phòng Phủ Chủ tịch trao tặng. Đây là những tài liệu, hiện vật và tặng vật gốc quý, thể hiện tình cảm, tấm lòng của nhân dân và bạn bè quốc tế với Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như tình cảm của Người với đồng chí, đồng bào và bạn bè các nước.