Xả quỹ bình ổn, xăng dầu tăng 350 đồng/lít

Thứ Năm, 20/04/2017, 15:52:48
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT – Chiều 20-4, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giữ nguyên mức trích lập, đồng thời xả Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, và tăng giá các loại xăng, dầu 350 đồng/lít,kg.

Cụ thể, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như sau:
- Xăng khoáng: 414 đồng/lít;
- Xăng E5: 364 đồng/lít;
- Dầu diesel: 300 đồng/lít;
- Dầu hỏa: 297 đồng/lít;
- Dầu mazut: 304 đồng/kg.

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như, giá các mặt hàng xăng dầu điều chỉnh như sau:
- Xăng RON 92: tăng 350 đồng/lít;
- Xăng E5: tăng 350 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S: tăng 350 đồng/lít;
- Dầu hỏa: tăng 350 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 350 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:
- Xăng RON 92: không cao hơn 17.583 đồng/lít;
- Xăng E5: không cao hơn 17.382 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 13.819 đồng/lít;
- Dầu hỏa: không cao hơn 12.338 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 10.966 đồng/kg.

Thời gian thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu và điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 20- 4-2017.
Trong lần điều chỉnh gần nhất chiều 5-4, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá, đồng thời giảm giá các loại xăng từ 67 đồng/lít đến 81 đồng/lít, các loại dầu giảm từ 189 đồng/lít đến 369 đồng/lít.

X.B

Chia sẻ