Nâng cao năng suất cây mía nguyên liệu

Thứ Tư, 06/12/2017, 19:40:20
 Font Size:     |        Print
 

Người dân xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) trồng mía nguyên liệu.

Là một trong những địa phương có diện tích sản xuất mía nguyên liệu nhiều, nhưng trong thời gian qua, năng suất, chất lượng mía trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn. Ðể bảo đảm thu nhập cho người dân, tỉnh đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm từng bước nâng cao giá trị cây mía trong những năm tới.

Hiện nay, việc sản xuất mía nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang gặp khó khăn do đường giao thông nông thôn nhiều nơi xuống cấp, chi phí thuê xe vận chuyển tăng; chi phí thuê lao động thu hoạch cao; thiếu lao động cục bộ ở thời điểm thu hoạch và trồng mới. Bên cạnh đó, có nơi người dân chăm sóc không đúng quy trình kỹ thuật ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây mía; công tác xây dựng mô hình thâm canh mía năng suất cao, chất lượng tốt chưa được chú trọng; việc tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật trồng, chăm sóc, thâm canh và đưa các giống mới có năng suất, chất lượng tốt vào sản xuất còn hạn chế. Năng suất mía còn thấp, chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế về đất đai. Trong đó, một số địa phương thu nhập từ trồng mía không thật sự hấp dẫn người dân.

Trên địa bàn, năng suất mía cao nhất là huyện Chiêm Hóa với 67 tấn/ha, trong khi đó tại huyện Sơn Dương có diện tích mía nguyên liệu chiếm tới hơn 33% diện tích toàn tỉnh nhưng năng suất chỉ đạt 52,7 tấn/ha. Các địa phương khác như huyện Lâm Bình, Na Hang năng suất đều đạt ở mức thấp từ 45,2 đến 47,5 tấn/ha. Hơn nữa, ban chỉ đạo ở một số địa phương chưa sát sao kiểm tra, đôn đốc, phối hợp cán bộ nông vụ tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển vùng mía nguyên liệu; bố trí thu hoạch chưa phù hợp với cơ cấu giống mía nên nhiều diện tích mía ra hoa, cây bấc làm giảm năng suất, sản lượng, giảm thu nhập. Nhiều diện tích trồng mía trên đất đồi dốc, manh mún, nhỏ lẻ làm hạn chế việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất như cơ giới hóa, đầu tư thâm canh, thu hoạch, vận chuyển và làm tăng chi phí đầu tư, hiệu quả thấp.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Việt cho biết, hiện nay diện tích mía nguyên liệu trên địa bàn tỉnh có 11.225 ha. Trong niên vụ 2016-2017, năng suất mía bình quân đạt 60,98 tấn/ha, sản lượng đạt 684.513 tấn, sản xuất ra 52.487 tấn đường kính trắng. Nhằm giúp nhân dân yên tâm phát triển sản xuất, các cơ quan chức năng trên địa bàn đã tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân phát triển trồng mía, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương (Công ty Sơn Dương) có những chính sách hỗ trợ phù hợp với nhu cầu sản xuất; kịp thời hỗ trợ địa phương sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường để vận chuyển nguyên liệu. Ðể nâng cao chất lượng, năng suất mía nguyên liệu phục vụ sản xuất, trong niên vụ mía 2017-2018, Công ty Sơn Dương và các đơn vị chức năng huyện Hàm Yên đã tổ chức 23 lớp tập huấn cho 542 lượt hộ trồng mía, phối hợp với huyện Chiêm Hóa xây dựng vùng chuyên canh mía tập trung theo mô hình điểm cánh đồng lớn. Ðây là mô hình thí điểm đầu tiên trên địa bàn tỉnh có quy mô lớn theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững. Cánh đồng mía lớn có diện tích 10,5 ha với 157 hộ tham gia thực hiện, dự kiến năng suất đạt 120 tấn/ha. Việc trồng thí điểm cánh đồng mẫu lớn hứa hẹn mở ra hướng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo chuỗi sản xuất, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng, năng suất mía cũng như thu nhập cho bà con nông dân.

Xây dựng vùng nguyên liệu mía có năng suất, chất lượng cao đồng bộ với tiến độ đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả kinh tế từ sản xuất mía đường; phát triển thêm ngành nghề dịch vụ sẽ tạo nguồn thu nhập ổn định cho người lao động, góp phần giảm nghèo bền vững ở khu vực nông thôn. Trên cơ sở đó, thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang sẽ xây dựng các mô hình thâm canh mía đạt năng suất cao hơn 80 tấn/ha; đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình trồng mía điển hình tiên tiến; rà soát chi tiết diện tích đất để bố trí kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu với phương châm lựa chọn những diện tích đất phù hợp cho cây mía phát triển; bổ sung máy làm đất, chuẩn bị đủ giống, phân bón kịp thời cung ứng để phục vụ người dân trồng, chăm sóc mía; tập trung đầu tư thâm canh cao từ đầu vụ để mía phát triển tốt, tăng năng suất, nâng cao giá trị thu nhập; áp dụng quy trình thâm canh tiên tiến cho từng loại giống mía phù hợp với từng chân đất, vùng sinh thái khác nhau; đổi mới tổ chức sản xuất, tăng cường hợp tác đầu tư; vận hành linh hoạt từ khâu làm đất, cung ứng vật tư đầu vào, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân và điều hành tốt việc thu hoạch, vận chuyển.

Ngoài ra, cần nghiên cứu xây dựng quy trình cơ giới hóa đồng bộ, phù hợp với từng địa bàn nhằm giải phóng sức lao động, tăng hiệu quả kinh tế; xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ tưới chủ động ở các huyện trọng điểm trồng mía như: Sơn Dương, Hàm Yên, Yên Sơn, Chiêm Hóa; đẩy mạnh khảo nghiệm, đánh giá các giống mía mới để lựa chọn, nhân rộng các giống tốt đưa ra sản xuất.

Bài, ảnh: HÂN TRANG CHUNG

Chia sẻ