Hà Nam tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh

Chủ Nhật, 12/08/2018, 01:01:20

Tỉnh ủy Hà Nam vừa tổ chức hội nghị mở rộng, kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 19. Theo đó, giai đoạn 2016-2018, thu cân đối ngân sách nhà nước của tỉnh tăng bình quân 27,7%/năm, vượt cao so mục tiêu đề ra. GRDP bình quân đầu người năm 2018 ước đạt 53,9 triệu đồng/người, gấp 1,27 lần so năm 2015.

Hà Nam tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh

Dây chuyền sản xuất, chế biến nông sản của Công ty Hội Vũ tại cụm công nghiệp Cầu Giát (huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam). Ảnh: ÐIỆN BIÊN

Ðến hết năm 2017, Hà Nam có 78 trong tổng số 98 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hai trong số sáu huyện là Duy Tiên và Kim Bảng được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Giá trị sản xuất công nghiệp ba năm ước đạt gần 237 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 14,4%/năm. Thương mại dịch vụ tiếp tục có bước phát triển mới, tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế và đô thị… Ðến nay, có 24 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra.

Ðể tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, đơn vị vận dụng linh hoạt các chủ trương của Ðảng và Nhà nước, tập trung thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; cụ thể hóa các quy hoạch, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương; đôn đốc hoàn thiện các dự án trọng điểm của tỉnh; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các dự án; duy trì, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết kịp thời các phát sinh tại cơ sở…

* Trà Vinh đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí về nhà ở nông thôn

Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Trà Vinh yêu cầu các ngành, tổ chức, đoàn thể, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường hỗ trợ các xã đang xây dựng nông thôn mới; trong đó tập trung huy động các nguồn lực thực hiện tiêu chí về nhà ở dân cư. Ðến nay, tỉnh Trà Vinh có 30 trong số 85 xã đạt 19 tiêu chí xã nông thôn mới, hai xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 31 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, 22 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí. Hầu hết các xã chưa hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới đều gặp khó khăn trong việc xóa nhà ở tre lá tạm bợ để xây dựng mới đủ chuẩn theo quy định về nhà ở dân cư của xã nông thôn mới.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh, nhu cầu về xây dựng nhà ở của các hộ nghèo, hộ khó khăn tại các xã đang xây dựng nông thôn mới trong tỉnh lên đến hơn 14.430 căn nhà. Tỉnh đã triển khai và chỉ đạo các địa phương tập trung thực hiện chính sách cho vay vốn ưu đãi về hỗ trợ nhà ở nhằm xóa nhà tre lá, nhà tạm bợ. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện tiêu chí này ở các xã còn chậm. Nguyên nhân là do một số hộ còn ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ 100% từ Nhà nước, không mặn mà với việc vay vốn ưu đãi về hỗ trợ nhà ở để tự lực vươn lên.

Ðể tháo gỡ khó khăn, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Trà Vinh yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân hiểu đúng về ý nghĩa Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; huy động các nguồn lực từ các chương trình, dự án, các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ dân quá khó khăn để bảo đảm hoàn thành tiêu chí về nhà ở, góp phần đẩy nhanh kế hoạch của tỉnh đến năm 2025 có 65% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và có ba huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

PV và TTXVN