Chủ động cân đối vốn cho vay kinh doanh xuất khẩu gạo

Thứ Hai, 15/10/2018, 03:13:40

Thực hiện Nghị định số 107/2018/NÐ-CP ngày 15-8-2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo (Nghị định số 107), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) chủ động cân đối nguồn vốn để cho vay kịp thời các nhu cầu vốn theo quy định của Nghị định số 107, bảo đảm phù hợp với quy định về cho vay của TCTD đối với khách hàng và chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn.

Trường hợp giá thóc, gạo hàng hóa giảm quá thấp, bất hợp lý, không phù hợp với giá thóc định hướng quy định tại Ðiều 14 Nghị định số 107, TCTD áp dụng biện pháp cụ thể để điều tiết thị trường, góp phần hạn chế thiệt hại cho người sản xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của NHNN trong từng thời kỳ.

PV