Hiệu quả sản xuất mía nguyên liệu ở Tuyên Quang

Thứ Năm, 18/10/2018, 03:52:22

Vụ mía đường 2017-2018, trong khi ở nhiều địa phương, người trồng mía gặp khó khăn trong tiêu thụ, nhưng mỗi héc-ta mía ở huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang vẫn cho thu lãi mỗi năm hàng chục triệu đồng, góp phần đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho người trồng mía.

Hiệu quả sản xuất mía nguyên liệu ở Tuyên Quang

Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn người dân bóc bẹ mía cho cây phát triển.

Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Chiêm Hóa Ma Phúc Khứu cho biết, trên cơ sở kế hoạch được UBND tỉnh giao chỉ tiêu hằng năm, ngày 10-3-2017, UBND huyện Chiêm Hóa xây dựng Kế hoạch số 42 về nâng cao năng suất, sản lượng mía nguyên liệu năm 2017 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn huyện.

Ðể hỗ trợ kịp thời người trồng mía, ngoài chính sách hỗ trợ của tỉnh kết hợp với Bộ chính sách về đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía trong năm vụ (từ vụ 2015-2016 đến vụ 2019-2020) của Công ty CP mía đường Sơn Dương ban hành ngày 22-8-2015, tháng 10-2017, công ty tiếp tục có Thông báo 132/TB-ÐSD-HÐQT về việc điều chỉnh, bổ sung chính sách đầu tư phát triển vùng nguyên liệu từ vụ 2017-2018 đến vụ 2019-2020. Trong đó, có nhiều chính sách khuyến khích áp dụng để phát triển vùng nguyên liệu mía, như hỗ trợ phát triển diện tích chuyển đổi cây trồng, hỗ trợ chất điều hòa pH, tích tụ ruộng đất; xây dựng mô hình thâm canh, tưới, trồng mới, trồng lại; hỗ trợ làm đất bằng máy; cung ứng phân bón hữu cơ khoáng và các loại vật tư khác; chăm sóc mía lưu gốc; trồng mía giống vụ hè; chính sách thu mua, hỗ trợ tiền lãi đầu tư ứng trước; hỗ trợ sửa chữa và đầu tư đường giao thông nội đồng, đường vận chuyển; thực hiện mô hình ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất mía... Riêng tổng số tiền đã đầu tư cho toàn vùng nguyên liệu của hai nhà máy để thu hoạch vụ mía 2018-2019 là 86,34 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty còn cam kết giá thu mua mía nguyên liệu bình quân không thấp hơn giá mua tại các tỉnh phía bắc...

Nhờ các chính sách tích cực của Công ty CP mía đường Sơn Dương đã giúp các hộ trồng mía tích cực đầu tư phát triển vùng nguyên liệu. Riêng đối với người trồng mía huyện Chiêm Hóa, năm 2017, công ty còn phối hợp các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo (BCÐ) trồng mía của huyện, BCÐ trồng mía của các xã, trạm khuyến nông huyện và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện mô hình thâm canh mía nguyên liệu cùng trà, cùng giống, liền khu, liền khoảnh trên diện tích hơn 10,5 ha đất soi bãi, với sự tham gia của 57 hộ tại xã Tân Thịnh. Ðể bảo đảm hiệu quả của mô hình, ngay sau khi các hộ dân ký cam kết thực hiện, Công ty CP mía đường Sơn Dương đã chủ động bố trí máy làm đất. BCÐ trồng mía các xã phối hợp cán bộ nông vụ của công ty, cán bộ Khuyến nông huyện, xã tổ chức họp dân để tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, giúp bà con nông dân nắm chắc quy trình kỹ thuật mới về trồng, chăm sóc, đầu tư thâm canh, tưới nước, bón phân, chú ý vệ sinh tạo độ thông thoáng cho cây mía, phát hiện sâu bệnh sớm để phòng trừ kịp thời. Nhờ tổ chức sản xuất bài bản, tổng chi phí cho 1 ha mía vụ 1 là hơn 70 triệu đồng, với năng suất bình quân từ 70 đến 90 tấn, thì tổng thu là 81 triệu, trừ chi phí lãi thu hơn 10 triệu đồng/ha. Theo dự kiến, từ vụ thứ 2 và vụ 3 lãi cao hơn do không phải chi phí giống, công trồng và năng suất cao hơn so với vụ 1 hơn 25%. Từ kết quả vụ mía 2017, vụ mía năm 2018, huyện Chiêm Hóa chủ trương nhân rộng mô hình cánh đồng lớn, và mô hình nâng cao năng suất mía nguyên liệu ra toàn huyện gồm 26 mô hình, tổng diện tích 54,44 ha với 199 hộ tham gia. Trong đó có bảy mô hình cánh đồng lớn sản xuất mía nguyên liệu có diện tích từ ba héc-ta trở lên, tổng diện tích thực hiện 35,72 ha với 116 hộ thực hiện, và 19 mô hình nâng cao năng suất cây mía nguyên liệu có diện tích từ 0,3 ha đến dưới ba héc-ta, tổng diện tích 18,7 ha và 83 hộ tham gia.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tuyên Quang Nguyễn Ðại Thành, giai đoạn 2015-2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, hiệu quả của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự cố gắng, nỗ lực của doanh nghiệp chế biến, của nhân dân các dân tộc, Tuyên Quang đã xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu mía đường với diện tích dao động từ 10.380 ha/năm đến 11.635 ha/năm; năng suất bình quân đạt từ 59,5 tấn/ha đến 61,6 tấn/ha; sản lượng hằng năm đạt hơn 600.000 tấn/năm, và dự kiến năm nay năng suất đạt 69 tấn/ha. Nguồn nguyên liệu lớn và ổn định đã bảo đảm nguyên liệu ép cho hai nhà máy của Công ty CP mía đường Sơn Dương đóng trên địa bàn tỉnh, tạo thu nhập ổn định cho hơn 20 nghìn hộ trồng mía.

Bài và ảnh: Vũ Ngọc Tuyên