Bộ Công thương bàn giao sáu doanh nghiệp về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Thứ Bảy, 10/11/2018, 11:11:25

NDĐT – Ngày 10-11, Bộ Công thương tổ chức ký biên bản bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Bộ Công thương bàn giao sáu doanh nghiệp về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh và Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh tại buổi lễ.

Đây đều là những doanh nghiệp có vốn hóa cao, tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ hiện tại hơn 555 nghìn tỷ đồng (bằng một nửa tổng số vốn nhà nước mà Ủy ban nắm giữ trên tổng 19 doanh nghiệp chuyển về Ủy ban). Sáu doanh nghiệp do Bộ Công Thương nắm quyền đại diện chủ sở hữu đều là các tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty mạnh trong lĩnh vực và có ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế và đóng góp cho ngân sách nhà nước như: điện, than, dầu khí, xăng dầu, thuốc lá, hóa chất.

Được biết, trước thời điểm bàn giao, các công việc liên quan giữa hai cơ quan đã được làm rõ, trên tinh thần bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tuân thủ các quy định hiện hành. Hai cơ quan xác định cơ chế phối hợp để tiếp tục chỉ đạo và quản lý doanh nghiệp hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018, thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp theo phương án đã được phê duyệt.

Nội dung bàn giao gồm các tài liệu pháp lý của doanh nghiệp như: Quyết định thành lập doanh nghiệp; điều lệ tổ chức và hoạt động; quyết định phê duyệt Kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp; quyết định phê duyệt Quy chế tài chính, vốn điều lệ; quyết định bổ nhiệm các chức danh; báo cáo tài chính hợp nhất...

Việc bàn giao các doanh nghiệp nhà nước về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là một sự thay đổi lớn, thể chế hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Hội nghị T.Ư 5 khóa XII về thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp; qua đó, khắc phục những tồn tại, hạn chế của mô hình thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước hiện nay bằng việc hình thành một cơ quan đại diện chủ sở hữu chuyên trách, chuyên nghiệp và có trách nhiệm giải trình đầy đủ.

Bên cạnh đó, việc tách bạch chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp ra khỏi các cơ quan quản lý hành chính nhà nước là cần thiết để kiến tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho các doanh nghiệp; tạo điều kiện cho các cơ quan nhà nước tập trung năng lực vào thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ngày càng phức tạp trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh khẳng định, với cơ chế quản lý và điều hành mới, các Tập đoàn, Tổng Công ty sẽ có nhiều điều kiện và cơ hội để phát triển, đáp ứng được những đòi hỏi, yêu cầu đối với doanh nghiệp nhà nước trong tình hình mới, tiếp tục đóng vai trò trụ cột và động lực cho phát triển kinh tế đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới và khu vực. Bộ Công thương cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ hoạt động của các Tập đoàn, Tổng Công ty cũng như Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.

THÁI LINH