Chương trình Thời sự truyền hình Nhân Dân trưa ngày 21-12