Chương trình Thời sự truyền hình Nhân Dân ngày 30-06

border=