Chương trình Thời sự truyền hình Nhân Dân ngày 20-10