Ga Hà Nội có hai cầu vượt cho khách lên xuống tàu

Thứ Sáu, 20/12/2013, 16:39:44