Đồng chí Trần Đại Quang tiếp tục được Quốc hội đề cử bầu Chủ tịch nước

Đồng chí Trần Đại Quang tiếp tục được Quốc hội đề cử bầu Chủ tịch nước

NDĐT - Sáng 25-7, theo chương trình làm việc của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.