Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Cố vấn Nhà nước Mi-an-ma Xan Xu Chi

Ngày 20-4, tại Trụ sở T.Ư Ðảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp thân mật Cố vấn Nhà nước, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống nước CHLB Mi-an-ma Xan Xu Chi đang thăm chính thức Việt Nam.