Nông dân huyện nghèo Kỳ Anh tận thu rừng trồng sau bão

NDĐT - Bão số 10 đi qua đã tàn phá hàng chục nghìn ha rừng trồng của người dân vùng tây Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Sau những ngày đầu tất bật với việc sửa chữa nhà cửa, ổn định lại cuộc sống gia đình, người dân huyện nghèo Kỳ Anh đang cố gắng vớt vát lại chút thành quả mồ hôi nước mắt đã đổ ra hàng mấy năm trời trên những cánh rừng nguyên liệu.