Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV thành công và bế mạc

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV thành công và bế mạc

* Các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Trần Đại Quang, Trần Đức Lương, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thiện Nhân dự


* Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội


* Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đọc diễn văn bế mạc