Chủ tịch nước Trần Ðại Quang kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 16

Chủ tịch nước Trần Ðại Quang kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 16

Ngày 27-11, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Ma-đa-ga-xca về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 16, tổ chức tại thủ đô An-ta-na-na-ri-vô của Ma-đa-ga-xca.