Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Thượng viện Mê-hi-cô

Ngày 20-1, tại Trụ sở T.Ư Ðảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Chủ tịch Thượng viện Mê-hi-cô Ê-nết-tô Cô-đê-rô A-giô-rô đang tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF-26) tổ chức tại Hà Nội.