NDĐT- Thời gian gần đây, dư luận nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn rất quan tâm đến quá trình thanh tra việc sử dụng vốn giải phóng mặt bằng hồ Nặm Cắt, Thanh tra tỉnh Bắc Cạn đã thu giữ gần 18 tỷ đồng, sau đó trích ba tỷ đồng để mua sắm thiết bị, chia thưởng cho cán bộ trong đoàn thanh tra. Vậy vụ việc này là như thế nào?

border=