Tổng hợp danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường?

Chủ Nhật, 23/06/2013, 21:33:00
 Font Size:     |        Print
 

(Ảnh minh họa: Internet)

Hỏi: Tổng hợp danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường? * Ðiều kiện người khuyết tật được hỗ trợ học nghề?  * Nội dung giám sát bệnh truyền nhiễm? * Quy định mức thu phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ? * Nguyên tắc sử dụng lao động là người chưa thành niên?

Các cơ quan trả lời

* Bộ Tài nguyên và Môi trường: Theo Quyết định số 04 ngày 14-1-2013 của Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền quyết định danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng như sau: Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát, tổng hợp danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1 Ðiều 2 Quyết định này. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan rà soát, tổng hợp danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trình Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2, Ðiều 2 Quyết định này; gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, theo dõi. Bộ Tài nguyên và Môi trường định kỳ thanh tra, kiểm tra việc lập danh mục và xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; quy định việc chứng nhận các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hoàn thành xử lý triệt để.

* Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Ðiều kiện người khuyết tật được hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới ba tháng là người khuyết tật đủ 14 tuổi đến dưới 60 tuổi (đối với nam), dưới 55 tuổi (đối với nữ), có nhu cầu học nghề và sức khỏe phù hợp với yêu cầu của nghề cần học. Mức hỗ trợ tối đa là sáu triệu đồng/người/khóa. Quy định này được thực hiện từ ngày 10-6-2013.

* Bộ Y tế: Giám sát nguồn bệnh truyền nhiễm: người mắc bệnh hoặc bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm; người mang mầm bệnh truyền nhiễm; động vật mắc bệnh hoặc bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm; động vật mang mầm bệnh truyền nhiễm. Giám sát tác nhân gây bệnh truyền nhiễm: vi khuẩn, vi-rút, rích-két-si-a, ký sinh trùng. Giám sát ổ chứa, trung gian truyền bệnh và các yếu tố nguy cơ: côn trùng, động vật, thực vật; thực phẩm; môi trường (đất, nước, không khí); địa lý, khí hậu, thời tiết; các yếu tố kinh tế - xã hội (kinh tế, điều kiện sống, hành vi, lối sống, phong tục tập quán, cơ cấu dân cư, cơ cấu dân tộc); bệnh phẩm; huyết thanh.

* Bộ Tài chính: Mức thu phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ được quy định như sau:

- Ðối với thi sát hạch lái xe mô-tô (hạng xe A1, A2, A3, A4):

+ Sát hạch lý thuyết: 40.000 đồng/lần; Sát hạch thực hành: 50.000 đồng/lần.

- Ðối với thi sát hạch lái xe ô-tô (hạng xe B1, B2, C, D, E, F):

+ Sát hạch lý thuyết: 90.000 đồng/lần; Sát hạch thực hành trong hình: 300.000 đồng/lần; Sát hạch thực hành trên đường giao thông công cộng: 60.000 đồng/lần.

* Mức thu phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ được áp dụng thống nhất trên cả nước khi cơ quan quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe (không phân biệt cơ quan thuộc Trung ương hay địa phương quản lý) tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

*  Người dự sát hạch để được cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ phần nào thì nộp phí sát hạch phần đó (tính theo lần sát hạch: sát hạch lần đầu, sát hạch lại).

* Bộ Tư pháp: Không được sử dụng lao động chưa thành niên làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc chỗ làm việc, công việc ảnh hưởng xấu nhân cách của họ theo danh mục quy định. Thời gian làm việc của người lao động chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi không được quá tám giờ trong một ngày và 40 giờ trong một tuần. Thời gian làm việc của người dưới 15 tuổi không được quá bốn giờ trong một ngày và 20 giờ trong một tuần và không được sử dụng làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm. Người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm trong một số nghề và công việc theo quy định. Không được sử dụng người chưa thành niên sản xuất và kinh doanh cồn, rượu, bia, thuốc lá, chất tác động đến tinh thần và các chất gây nghiện khác. Người sử dụng lao động phải tạo cơ hội để người lao động chưa thành niên và người dưới 15 tuổi tham gia lao động được học văn hóa.

 


Theo:

Chia sẻ