Theo báo cáo tổng kết công tác năm 2014 của TAND tối cao, năm 2014, TAND các cấp thụ lý 320.912 vụ việc, so với năm 2013 tăng 19.000 vụ việc. Xu hướng các vụ việc dân sự mà TAND các cấp thụ lý để giải quyết xét xử tăng hằng năm là phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta trong các năm vừa qua.
Thứ ba, 26/05/2015 - 02:10 AM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 714/QĐ-TTg về Danh mục cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử.
Thứ hai, 25/05/2015 - 04:29 AM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án "Chương trình đào tạo nghề 2011" sử dụng vốn ODA của Chính phủ Đức và chuyển 350 nghìn ơ-rô vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức từ dự án "Hỗ trợ kỹ thuật đào tạo bổ sung cho giáo viên 11 trường thụ hưởng dự án Chương trình đào tạo nghề" sang Dự án "Chương trình đào tạo nghề 2011".
Chủ nhật, 24/05/2015 - 01:48 AM (GMT+7)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 50/2015/NĐ-CP về việc thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc trên cơ sở Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc.
Thứ năm, 07/05/2015 - 09:32 PM (GMT+7)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 43/2015/NÐ-CP quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước. Theo đó, hành lang bảo vệ nguồn nước được lập để thực hiện chức năng bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước; phòng, chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước; bảo vệ, bảo tồn và phát triển hệ sinh thái thủy sinh, các loài động, thực vật tự nhiên ven nguồn nước; tạo không gian cho các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, bảo tồn và phát triển các giá trị về lịch sử, văn hóa, du lịch, tín ngưỡng liên quan đến nguồn nước...
Thứ hai, 04/05/2015 - 01:53 AM (GMT+7)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 157/2013/NÐ-CP ngày 11-11-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.
Chủ nhật, 03/05/2015 - 09:30 PM (GMT+7)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Theo đó, về nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng phải phù hợp quy định tại Khoản 2 Ðiều 138 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và bảo đảm nguyên tắc tại thời điểm ký kết hợp đồng, bên nhận thầu phải đáp ứng điều kiện năng lực hành nghề, năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật về xây dựng.
Thứ hai, 20/04/2015 - 02:02 AM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 12/2015/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách thu hút xã hội hóa (XHH) đầu tư và khai thác bến xe khách. Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố xây dựng, công bố và chỉ đạo thực hiện quy hoạch mạng lưới bến xe khách trên địa bàn; chủ động kêu gọi XHH đầu tư, khai thác bến xe khách hoặc cân đối bố trí ngân sách địa phương để triển khai thực hiện; bảo đảm quy hoạch vị trí các bến xe khách ổn định với thời gian ngắn nhất 10 năm...
Thứ hai, 06/04/2015 - 02:04 AM (GMT+7)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 32/2015/NĐCPquy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Nghị định quy định về tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu xây dựng, định mức xây dựng, giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng, chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng, thanh toán và quyết toán hợp đồng xây dựng; thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình; quyền và nghĩa vụ của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng và nhà thầu tư vấn trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Thứ năm, 19/03/2015 - 09:20 PM (GMT+7)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, trong đó quy định hỗ trợ nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động (NLÐ). Theo đó, có bốn điều kiện để người sử dụng lao động hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLÐ, mức hỗ trợ tối đa một triệu đồng/người/tháng.
Thứ ba, 10/03/2015 - 09:38 PM (GMT+7)
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn nội dung về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn theo Nghị định 12/2015/NÐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.
Chủ nhật, 08/03/2015 - 09:06 PM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 289/QÐ-TTg ngày 4-3-2015, phê duyệt danh mục Dự án "Ðào tạo giám đốc chi nhánh ngân hàng thương mại giai đoạn 2015 - 2017" sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Thụy Sĩ.
Đọc nhiều nhất
Đọc nhiều nhất
|
Phản hồi nhiều nhất
Phản hồi nhiều nhất

border=