Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thú y

  03/06/2016
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 35/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thú y.  

Chính sách mới, quyết định mới

  04/06/2016
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24-9-2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn, hành vi không đăng ký giá đúng thời hạn. 

Chính sách mới, quyết định mới

  11/06/2016
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 23/2016/QĐ-TTg quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản. Theo đó, bảo vật quốc gia đưa ra nước ngoài trong các trường hợp sau: 1- Phục vụ hoạt động đối ngoại của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội (gọi tắt là hoạt động đối ngoại cấp nhà nước); 2- Thực hiện chương trình hợp tác quốc tế để giới thiệu, quảng bá lịch sử, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam có quy mô và ý nghĩa đặc biệt cấp quốc gia, bộ, ngành, địa phương; 3- Thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế về nghiên cứu hoặc bảo quản bảo vật quốc gia... 

Quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn

  12/06/2016
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 23/2016/QĐ-TTg quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản. 

Quy định mức hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động

  13/06/2016
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 37/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. 

Mức lương cơ sở mới là 1,21 triệu đồng/tháng

  30/05/2016
Theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-7 tới, mức lương cơ sở tính từ ngày 1-5.  

Trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các vùng khó khăn

  20/08/2016
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình.  

Chính sách mới, quyết định mới

  14/08/2016
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 118/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2008/NĐ-CP ngày 29-4-2008 quy định tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người về loại hình, thành lập, phạm vi hoạt động của ngân hàng mô và điều kiện, thủ tục cấp phép hoạt động ngân hàng mô.  

Định hướng lộ trình tự do hóa giao dịch vốn của Việt Nam

  12/08/2016
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Định hướng lộ trình tự do hóa giao dịch vốn của Việt Nam. 

Phát triển dịch vụ xã hội đô thị, bảo đảm an sinh xã hội

  03/08/2016
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 24/CT-TTg về tăng cường phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị, bảo đảm an sinh xã hội. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu UBND các địa phương chỉ đạo lập và tổ chức thực hiện các chương trình phát triển đô thị, lồng ghép chặt chẽ các mục tiêu, định hướng phát triển hệ thống dịch vụ xã hội cụ thể cùng nguồn lực thực hiện, làm cơ sở để lập kế hoạch đầu tư các công trình hạ tầng xã hội đồng bộ theo đúng tiến độ. 

Triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện

  25/07/2016
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1461/QĐ-TTg phê duyệt Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện. Đề án được thực hiện từ năm 2016 (sau khi các quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện tại Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 và Nghị quyết số 144/2016/QH13 có hiệu lực thi hành).  

Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu

  22/07/2016
Chính phủ vừa ban hành Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu. Theo đó, việc quản lý và sử dụng con dấu tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; con dấu quy định trong Nghị định này là hình tròn; mực dấu mầu đỏ.  

Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế

  11/07/2016
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 74/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế. 

Chính sách mới, quyết định mới

  08/07/2016
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 65/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô-tô và sát hạch lái xe. Theo đó, cơ sở đào tạo lái xe ô-tô phải là cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật; phù hợp quy hoạch.  

Về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô-tô và sát hạch lái xe

  07/07/2016
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 65/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô-tô và sát hạch lái xe. Theo đó, cơ sở đào tạo lái xe ô-tô phải là cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật; phù hợp quy hoạch.  

Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định về hoạt động thông tin tín dụng

  03/07/2016
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 57/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12-2-2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng. Theo đó, quy định cụ thể hơn các điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng.  

Chính sách mới - quyết định mới

  24/06/2016
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 39/2016/NĐ-CP quy định trách nhiệm hỗ trợ của cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề đối với học sinh, sinh viên bị tai nạn lao động trong thời gian thực hành theo Khoản 3 Điều 70 Luật An toàn, vệ sinh lao động. 

Quy định tiền lương, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn

  20/06/2016
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 52/2016/NĐ-CP quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.  

Chế độ tự chủ tài chính của tổ chức khoa học - công nghệ công lập

  20/06/2016
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 54/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ (KHCN) công lập thay thế Nghị định số 115/2005/NĐ-CP và Điều 1 Nghị định số 96/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP.