Theo báo cáo tổng kết công tác năm 2014 của TAND tối cao, năm 2014, TAND các cấp thụ lý 320.912 vụ việc, so với năm 2013 tăng 19.000 vụ việc. Xu hướng các vụ việc dân sự mà TAND các cấp thụ lý để giải quyết xét xử tăng hằng năm là phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta trong các năm vừa qua.
Thứ hai, 02/03/2015 - 03:07 AM (GMT+7)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 21/2015/NÐ-CP quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác.
Thứ hai, 02/03/2015 - 03:00 AM (GMT+7)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 16/2015/NÐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định quy định các nguyên tắc, quy định chung về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực: giáo dục đào tạo; dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin truyền thông và báo chí; khoa học và công nghệ; sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.
Chủ nhật, 01/03/2015 - 02:34 AM (GMT+7)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 20/2015/NĐCP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng sẽ tăng từ 1,22 triệu đồng lên 1,318 triệu đồng.
Thứ sáu, 27/02/2015 - 01:51 AM (GMT+7)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 15/2015/NÐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.
Thứ tư, 25/02/2015 - 11:10 PM (GMT+7)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 14/2015/NÐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ðường sắt. Doanh nghiệp có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật đều được tham gia kinh doanh vận tải đường sắt, kinh doanh dịch vụ hỗ trợ vận tải đường sắt.
Thứ ba, 24/02/2015 - 01:57 AM (GMT+7)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 11/2015/NĐCP quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường. Theo đó, cơ quan quản lý giáo dục các cấp và các trường có trách nhiệm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các câu lạc bộ thể thao, các hội thể thao học sinh, sinh viên hoạt động.
Thứ bảy, 21/02/2015 - 01:59 AM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn (CTR) lưu vực sông Nhuệ - sông Ðáy đến năm 2030. Phạm vi quy hoạch thuộc toàn bộ ranh giới hành chính của tỉnh Hà Nam, tỉnh Ninh Bình và một phần ranh giới hành chínhcủa tỉnh Hòa Bình, Nam Ðịnh và TP Hà Nội với tổng diện tích khoảng 7.665 km2.
Chủ nhật, 15/02/2015 - 09:20 PM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 13/2015/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung Ðiều 9 Nghị định 86/2009/NÐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.
Thứ tư, 04/02/2015 - 02:31 AM (GMT+7)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2015/NÐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. Theo đó, người xuất cảnh, nhập cảnh không phải khai hải quan nếu không có hành lý vượt định mức miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế, không có hành lý gửi trước hoặc gửi sau chuyến đi. Người xuất cảnh, nhập cảnh mang hàng hóa vượt định mức hành lý miễn thuế qua khu vực kiểm tra hải quan mà không khai hải quan đều coi là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bất hợp pháp và bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Thứ năm, 15/01/2015 - 09:38 PM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 38/QÐ-TTg ngày 13-1-2015 thành lập Trung tâm Xúc tiến Ðầu tư, Thương mại, Du lịch TP Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại bốn đơn vị: Trung tâm Xúc tiến đầu tư (Sở Kế hoạch và Ðầu tư); Trung tâm Xúc tiến thương mại (Sở Công thương), Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch Hà Nội (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Trung tâm Thông tin và Xúc tiến đầu tư (Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội).

border=