Thứ hai, 21/04/2014 - 09:03 PM (GMT+7)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 29/2014/NÐ-CP quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước (QSHCNN) về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập QSHCNN.
Thứ năm, 17/04/2014 - 08:47 PM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 512/QÐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Theo đó, phát triển kinh tế tỉnh Cao Bằng với tốc độ nhanh và bền vững cùng với tái cơ cấu kinh tế một cách hợp lý để phát huy và khai thác có hiệu quả các thế mạnh, tiềm năng của tỉnh.
Thứ hai, 14/04/2014 - 09:40 PM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 508/QÐ-TTg về việc thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp (sửa đổi).
Thứ bảy, 12/04/2014 - 04:15 AM (GMT+7)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 26/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra (TT), giám sát (GS) ngành ngân hàng. Theo đó, TT, GS là cơ quan thanh tra nhà nước, được tổ chức thành hệ thống; việc giám sát ngân hàng sẽ được tiến hành thường xuyên, liên tục và có sự kết hợp chặt chẽ giữa TT và GS; kết hợp giữa TT, GS việc chấp hành chính sách, pháp luật với công tác TT, GS rủi ro.
Thứ năm, 10/04/2014 - 02:08 AM (GMT+7)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 25/2014/NÐ-CP quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao. Theo đó, cơ quan thực hiện chức năng quản lý hành chính về an ninh, trật tự thông qua hoạt động của mình có trách nhiệm chủ động phát hiện kịp thời nguyên nhân, điều kiện, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao và có biện pháp xử lý phù hợp.
Thứ ba, 08/04/2014 - 02:14 AM (GMT+7)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thay thế Nghị định số 13/2008/NĐ-CP và Nghị định số 16/2009/NĐ-CP.
Thứ sáu, 04/04/2014 - 08:53 PM (GMT+7)
Ngày 2-4, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định 459/QÐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước.
Thứ hai, 31/03/2014 - 09:44 PM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 25/2014/QÐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN và MT).
Thứ hai, 31/03/2014 - 02:58 AM (GMT+7)
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 4/2014/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2012/NÐ-CP ngày 23-10-2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.
Thứ bảy, 29/03/2014 - 09:43 PM (GMT+7)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 20/2014/NÐ-CP về phổ cập giáo dục (PCGD), xóa mù chữ. Nghị định quy định về điều kiện bảo đảm, trách nhiệm của các cơ quan; tiêu chuẩn, thẩm quyền và hồ sơ công nhận đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ em năm tuổi; PCGD tiểu học, PCGD trung học cơ sở và xóa mù chữ.
Thứ sáu, 28/03/2014 - 02:12 AM (GMT+7)
Ngày 26-3, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 26/2014/QÐ-TTg, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học quốc gia (ÐHQG) và các cơ sở giáo dục đại học thành viên.
Đọc nhiều nhất
Đọc nhiều nhất
|
Phản hồi nhiều nhất
Phản hồi nhiều nhất