Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu

  22/07/2016
Chính phủ vừa ban hành Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu. Theo đó, việc quản lý và sử dụng con dấu tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; con dấu quy định trong Nghị định này là hình tròn; mực dấu mầu đỏ.  

Triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện

  25/07/2016
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1461/QĐ-TTg phê duyệt Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện. Đề án được thực hiện từ năm 2016 (sau khi các quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện tại Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 và Nghị quyết số 144/2016/QH13 có hiệu lực thi hành).  

Phát triển dịch vụ xã hội đô thị, bảo đảm an sinh xã hội

  03/08/2016
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 24/CT-TTg về tăng cường phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị, bảo đảm an sinh xã hội. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu UBND các địa phương chỉ đạo lập và tổ chức thực hiện các chương trình phát triển đô thị, lồng ghép chặt chẽ các mục tiêu, định hướng phát triển hệ thống dịch vụ xã hội cụ thể cùng nguồn lực thực hiện, làm cơ sở để lập kế hoạch đầu tư các công trình hạ tầng xã hội đồng bộ theo đúng tiến độ. 

Định hướng lộ trình tự do hóa giao dịch vốn của Việt Nam

  12/08/2016
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Định hướng lộ trình tự do hóa giao dịch vốn của Việt Nam. 

Chính sách mới, quyết định mới

  14/08/2016
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 118/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2008/NĐ-CP ngày 29-4-2008 quy định tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người về loại hình, thành lập, phạm vi hoạt động của ngân hàng mô và điều kiện, thủ tục cấp phép hoạt động ngân hàng mô.  

25-3 là Ngày Công tác xã hội Việt Nam

  15/09/2016
Ngày 15-9, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1791/QĐ-TTg về Ngày Công tác xã hội Việt Nam. Theo đó, lấy ngày 25-3 hằng năm là “Ngày Công tác xã hội Việt Nam”.  

Quy định về thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

  17/10/2016
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 

Chính sách mới, quyết định mới

  13/10/2016
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 42/2016/QĐ-TTg sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 72/2007/QĐ-TTg ngày 23-5-2007 về chế độ phụ cấp đặc thù đối với một số chức danh tư pháp và thanh tra trong Quân đội. Theo đó, mức phụ cấp đặc thù 15% được tính trên mức lương cấp hàm, ngạch bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). 

Định mức tiêu hao năng lượng (THNL) trong sản xuất bia và nước giải khát

  26/09/2016
Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 19/2016/TT-BCT quy định định mức tiêu hao năng lượng (THNL) trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát (SXBNGK). Theo đó, suất THNL của cơ sở SXBNGK giai đoạn từ nay đến hết năm 2025 không được vượt quá định mức THNL theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 5 Thông tư 19. 

Chính sách mới - quyết định mới

  24/09/2016
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 39/2016/QĐ-TTg về việc bãi bỏ Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12-12-2011 về ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Quy chế này quy định nguyên tắc quản lý, thẩm quyền quyết định và trách nhiệm tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhằm tăng cường quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại. Theo đó, nội dung của hoạt động đối ngoại gồm: Các hoạt động hợp tác, giao lưu với nước ngoài về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; Tổ chức và quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài (đoàn ra) và đón tiếp các đoàn nước ngoài vào Việt Nam (đoàn vào)… 

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa

  19/09/2016
Theo Quyết định số 1755/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa (CNVH) Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

Chính sách mới, quyết định mới

  18/09/2016
Chính phủ vừa ban hành bảy Nghị định về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (BTNKƯĐĐB) của Việt Nam để thực hiện bảy Hiệp định, cụ thể gồm: Nghị định số 124/2016/NĐ-CP về BTNKƯĐĐB để thực hiện Hiệp định Thương mại (HĐTM) song phương giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào; Nghị định số 125/2016/NĐ-CP về BTNKƯĐĐB của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa CHXHCN Việt Nam và Nhật Bản về đối tác kinh tế giai đoạn 2016 - 2019;  

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất

  17/09/2016
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

Ban hành Quyết định về Thanh tra viên quốc phòng

  12/09/2016
Theo Quyết định số 31/2016/QĐ-TTg đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành, các ngạch Thanh tra viên quốc phòng, gồm thanh tra viên, thanh tra viên chính và thanh tra viên cao cấp. Thanh tra viên quốc phòng là sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được bổ nhiệm vào các ngạch Thanh tra để thực hiện nhiệm vụ thanh tra và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị. 

Chính sách mới - quyết định mới

  04/09/2016
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 119/2016/NĐ-CP về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo đó, các địa phương rà soát, chuyển đổi những diện tích đất ven biển quy hoạch trồng rừng sản xuất hoặc thuộc các loại đất khác mà đang bị xói lở hoặc bị ảnh hưởng của cát bay, cát di động nghiêm trọng, để quy hoạch trồng rừng phòng hộ ven biển. Rừng ven biển đã giao cho hộ gia đình, tổ chức kinh tế thì Nhà nước xem xét thu hồi, mua lại để quy hoạch trồng rừng phòng hộ ven biển… 

về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển

  31/08/2016
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 119/2016/NĐ-CP ngày 23-8-2016 về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Viettel

  29/08/2016
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 121/2016/NĐ-CP về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) giai đoạn 2016 - 2020. Nghị định quy định thí điểm quản lý lao động, tiền lương giai đoạn 2016 - 2020 đối với Công ty mẹ - Viettel; công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do công ty mẹ - Viettel nắm giữ 100% vốn điều lệ; tổng công ty và công ty do công ty mẹ - Viettel nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. 

Trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các vùng khó khăn

  20/08/2016
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình.