Quy định cụ thể mức lương hưu hằng tháng của người lao động

  21/11/2015
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) và BHXH bắt buộc, trong đó quy định cụ thể mức lương hưu hằng tháng của người lao động.  

Đầu tư 12 triệu USD để cấp nước sạch cho huyện đảo Lý Sơn

  23/11/2015
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án Cấp nước sạch huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) sử dụng vốn vay ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc. Dự án có tổng kinh phí 12 triệu USD (trong đó, vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc khoảng 10,8 triệu USD; vốn đối ứng của phía Việt Nam 1,2 triệu USD), thực hiện trong ba năm tính từ khi hoàn tất các thủ tục phê duyệt dự án. 

Ban hành Danh mục bí mật nhà nước độ tuyệt mật và tối mật của ngành y tế

  23/11/2015
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 56/2015/QĐ-TTg Ban hành Danh mục bí mật nhà nước độ tuyệt mật và tối mật của ngành y tế. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2016. 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

  24/11/2015
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch. Trong đó, quy định đăng ký khai sinh cho: trẻ bị bỏ rơi; trẻ chưa xác định được cha, mẹ; trẻ em sinh ra do mang thai hộ.  

Về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên

  26/11/2015
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg về chính sách đối với hoạt động tình nguyện (HĐTN) của thanh niên. Theo đó, HĐTN của thanh niên thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, nhằm mục đích nhân đạo, mang lại lợi ích cho cộng đồng và xã hội, tuân thủ các quy định của pháp luật, phù hợp với phong tục, tập quán và điều kiện thực tế của địa phương nơi diễn ra HĐTN.  

Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới

  02/02/2016
Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 178/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai Thông báo kết luận số 196-TB/TW ngày 16-3-2015 của Ban Bí thư về Đề án "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới". Mục tiêu là thông qua việc triển khai một số giải pháp bảo đảm thực hiện bình đẳng giới, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ và giảm khoảng cách giới trong một số lĩnh vực, ngành, vùng, địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ bất bình đẳng giới cao. 

Quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài

  01/02/2016
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. 

Quyết định điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên

  08/01/2016
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định điều chỉnh mức cho vay quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên (HSSV) lên tối đa là 1,25 triệu đồng/tháng/HSSV. Như vậy, so với quy định cũ, mức cho vay tối đa đối với HSSV tăng thêm 150.000 đồng/tháng; còn so với Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg, mức cho vay tối đa tăng 450.000 đồng/tháng.  

Chính sách mới - quyết định mới

  31/12/2015
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 132/2015/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa (ĐTNĐ). 

Quy định về tổ chức lễ hội

  29/12/2015
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông tư số 15-2015/TT-BVHTTDL quy định về tổ chức lễ hội. Theo đó, Thông tư gồm ba chương 16 điều nêu rõ những quy định cụ thể về cấp giấy phép tổ chức lễ hội; ban tổ chức lễ hội; chế độ báo cáo tổ chức lễ hội; thực hiện nếp sống văn minh; hoạt động dịch vụ; quản lý, thu, chi tiền công đức, tài trợ; tuyên truyền; bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh, trật tự, phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông trong lễ hội. 

Đặt mục tiêu 90% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc

  28/12/2015
NDĐT- Một trong những mục tiêu của Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020 là hướng tới là 90% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển. 

Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Công thương

  21/12/2015
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 127/2015/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Công thương. Theo đó, cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành Công thương gồm cơ quan thanh tra nhà nước, các cơ quan thanh tra được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. 

Hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số

  20/12/2015
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 8-10-2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động (ĐVSDLĐ) là người dân tộc thiểu số (NDTTS) cư trú tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. 

Chính sách mới, quyết định mới

  18/12/2015
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính. Theo đó, Tổng cục Hải quan có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; thực hiện các biện pháp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới ngoài phạm vi địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật; kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu... 

Quản lý các hoạt động bay

  15/12/2015
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 125/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về quản lý hoạt động bay. Theo đó, giao Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chủ trì, phối hợp Bộ Quốc phòng xây dựng phương án thiết lập, hủy bỏ đường hàng không; đề xuất Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) sửa đổi kế hoạch không vận khu vực đối với đường hàng không quốc tế.  

Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

  14/12/2015
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Theo đó, thời hạn bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc thời gian xây dựng, căn cứ vào văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm.  

Cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư phát triển đô thị hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp

  06/12/2015
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 61/2015/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư phát triển đô thị hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (Nhật Tân - Nội Bài). Theo đó, về nhà ở xã hội, UBND thành phố Hà Nội căn cứ quy hoạch đô thị, khu vực phát triển đô thị hai bên tuyến đường, kế hoạch phát triển đô thị và nhu cầu thực tế bố trí nhà ở xã hội theo dự án riêng trong ranh giới khu vực phát triển đô thị hai bên tuyến đường, bảo đảm tỷ lệ diện tích theo quy định,… 

Ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020

  29/11/2015
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Theo đó, tiêu chí về thu nhập chuẩn nghèo quy định là 700.000 đồng/người/tháng đối với khu vực ở nông thôn và 900.000 đồng/người/tháng đối với ở khu vực thành thị; về chuẩn cận nghèo quy định 1.000.000 đồng/người/tháng đối với khu vực ở nông thôn và 1.300.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị.