NDĐT- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg quy định mức hỗ trợ học nghề cho lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, mức hỗ trợ học nghề nhiều nhất cho nhóm đối tượng này là một triệu đồng/người/tháng.
Thứ năm, 15/01/2015 - 09:38 PM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 38/QÐ-TTg ngày 13-1-2015 thành lập Trung tâm Xúc tiến Ðầu tư, Thương mại, Du lịch TP Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại bốn đơn vị: Trung tâm Xúc tiến đầu tư (Sở Kế hoạch và Ðầu tư); Trung tâm Xúc tiến thương mại (Sở Công thương), Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch Hà Nội (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Trung tâm Thông tin và Xúc tiến đầu tư (Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội).
Thứ năm, 15/01/2015 - 02:10 AM (GMT+7)
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 26/2014/TTBTTTTquy định chi tiết việc thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ đối với việc nhập khẩu tem bưu chính.
Thứ ba, 13/01/2015 - 09:32 PM (GMT+7)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 115/2014/NĐ-CP quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp (DN) nhà nước.
Thứ hai, 12/01/2015 - 09:42 PM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 19/QÐ-TTg về việc phê duyệt Ðề án thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.
Thứ bảy, 10/01/2015 - 09:04 PM (GMT+7)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 128/2014/NÐ-CP về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 10-3-2015.
Thứ năm, 08/01/2015 - 09:59 PM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020.
Thứ năm, 08/01/2015 - 02:04 AM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 79/2014/QĐ-TTg về Quy chế thực hiện quy định sử dụng đường dây nóng Việt Nam -Trung Quốc về các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển.
Chủ nhật, 04/01/2015 - 09:29 PM (GMT+7)
TTXVN - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP về việc miễn thị thực có thời hạn đối với công dân các nước Liên bang Nga, Nhật Bản, Ðại Hàn Dân Quốc, Vương quốc Ðan Mạnh, Vương quốc Na Uy, Vương quốc Thụy Ðiển và Cộng hòa Phần Lan. Công dân các nước này khi nhập cảnh Việt Nam với thời hạn tạm trú tại Việt Nam không quá 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam được miễn thị thực.
Thứ hai, 29/12/2014 - 04:04 PM (GMT+7)
NDĐT- Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi quy định công thức tính lương hưu mới. Theo đó, để đạt được mức hưởng lương hưu tối đa là 75%, nam phải đóng BHXH 35 năm và nữ đóng 30 năm.
Thứ hai, 29/12/2014 - 02:31 AM (GMT+7)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 121/2014/NÐ-CP quy định chi tiết một số điều của Công ước Lao động hàng hải năm 2006 về chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển. Theo đó, chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam gồm: Hợp đồng lao động thuyền viên; tiền lương, phụ cấp và các khoản thu nhập khác; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết; hồi hương; thực phẩm và nước uống; chăm sóc sức khỏe cho thuyền viên trên tàu và trên bờ; trách nhiệm của chủ tàu đối với thuyền viên bị tai nạn lao động hàng hải, bệnh nghề nghiệp;...
Thứ bảy, 27/12/2014 - 04:27 PM (GMT+7)
NDĐT- Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi được Quốc hội khóa XIII thông qua vào tháng 11 năm 2014, với chín chương, 125 điều. Dưới đây là một số nội dung chính của Luật.