Quy định mới về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

  23/02/2016
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 12/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Theo đó, từ ngày 1-5 tới, mức phí bảo vệ môi trường với dầu thô là 100 nghìn đồng/tấn; khí thiên nhiên, khí than 50 đồng/m3, khí thiên nhiên thu được trong quá trình khai thác dầu thô (khí đồng hành) là 35 đồng/m3...  

Quy định về bổ sung mặt hàng dung môi N-Hexan dùng trong sản xuất khô dầu đậu tương

  28/02/2016
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 31/2016/TT-BTC bổ sung mặt hàng dung môi N-Hexan dùng trong sản xuất khô dầu đậu tương và dầu thực vật, cám gạo trích ly và dầu cám vào chương 98, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. 

Hướng dẫn trình tự, thủ tục mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung

  03/04/2016
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 34/2016/TT-BTC và Thông tư số 35/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26-2-2016 của Thủ tướng Chính phủ Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung. Theo đó, công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia và hướng dẫn trình tự, thủ tục mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức này. 

Chính sách mới - quyết định mới

  05/04/2016
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 527/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Theo đó, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là tổ chức tài chính Nhà nước, hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Chế độ tài chính của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn căn cứ cơ chế tài chính đối với Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và các đặc thù hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. 

Mức lương cơ sở mới là 1,21 triệu đồng/tháng

  30/05/2016
Theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-7 tới, mức lương cơ sở tính từ ngày 1-5.  

Chính sách mới - quyết định mới

  24/06/2016
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 39/2016/NĐ-CP quy định trách nhiệm hỗ trợ của cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề đối với học sinh, sinh viên bị tai nạn lao động trong thời gian thực hành theo Khoản 3 Điều 70 Luật An toàn, vệ sinh lao động. 

Quy định tiền lương, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn

  20/06/2016
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 52/2016/NĐ-CP quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.  

Chế độ tự chủ tài chính của tổ chức khoa học - công nghệ công lập

  20/06/2016
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 54/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ (KHCN) công lập thay thế Nghị định số 115/2005/NĐ-CP và Điều 1 Nghị định số 96/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP. 

Quy định mức hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động

  13/06/2016
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 37/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. 

Quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn

  12/06/2016
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 23/2016/QĐ-TTg quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản. 

Chính sách mới, quyết định mới

  11/06/2016
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 23/2016/QĐ-TTg quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản. Theo đó, bảo vật quốc gia đưa ra nước ngoài trong các trường hợp sau: 1- Phục vụ hoạt động đối ngoại của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội (gọi tắt là hoạt động đối ngoại cấp nhà nước); 2- Thực hiện chương trình hợp tác quốc tế để giới thiệu, quảng bá lịch sử, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam có quy mô và ý nghĩa đặc biệt cấp quốc gia, bộ, ngành, địa phương; 3- Thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế về nghiên cứu hoặc bảo quản bảo vật quốc gia... 

Chính sách mới, quyết định mới

  04/06/2016
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24-9-2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn, hành vi không đăng ký giá đúng thời hạn. 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thú y

  03/06/2016
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 35/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thú y.  

Chính sách mới, quyết định mới

  03/05/2016
Chính phủ đã đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chính sách đối với người lao động theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22-6-2015 của Thủ tướng Chính phủ. 

Về Cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng Công an nhân dân

  26/04/2016
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 29/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 160/2007/NĐ-CP ngày 30-10-2007 quy định Cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng Công an nhân dân (CAND), trong đó sửa đổi, bổ sung quy định về Công an hiệu và phù hiệu, cành tùng đơn của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ và học viên CAND. 

Chính sách mới, quyết định mới

  08/04/2016
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 20/2016/NĐ-CP Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính (VPHC). Nghị định quy định việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý VPHC, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý VPHC. Cụ thể, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý VPHC nhằm theo dõi, quản lý việc xử phạt VPHC của những người có thẩm quyền xử phạt thuộc các cơ quan nhà nước; theo dõi, nắm bắt số lượng, tính chất mức độ và xu hướng phổ biến của các hành vi VPHC phục vụ việc xác định tái VPHC, truy cứu trách nhiệm hình sự… 

Một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ

  07/04/2016
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ.