TTXVN - Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 nhằm quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, có hiệu quả tài nguyên, nguồn lực đất đai cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững.
Chủ nhật, 31/08/2014 - 09:07 PM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 47/2014/QÐ-TTg ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng cạn. Theo đó, cảng cạn có chức năng nhận và gửi hàng hóa được vận chuyển bằng công-ten-nơ; đóng hàng vào và dỡ hàng ra khỏi công-ten-nơ; vận chuyển hàng công-ten-nơ từ cảng cạn đến cảng biển và ngược lại; kiểm tra và hoàn tất thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu; gom và chia hàng lẻ đối với hàng có nhiều chủ trong cùng công-ten-nơ; kho, bãi tạm chứa hàng xuất, nhập khẩu và công-ten-nơ rỗng; sửa chữa và bảo dưỡng công-ten-nơ; các chức năng khác theo quy định của pháp luật. Tùy theo quy mô và năng lực tổ chức quản lý khai thác của doanh nghiệp khai thác cảng cạn, dịch vụ cảng cạn có thể bao gồm các dịch vụ hỗ trợ vận tải; các dịch vụ vận tải; các dịch vụ gia tăng giá trị hàng hóa...
Thứ bảy, 30/08/2014 - 09:37 PM (GMT+7)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 82/2014/NÐ-CP ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam (EVN).
Thứ tư, 27/08/2014 - 09:13 PM (GMT+7)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 82/2014/NÐ-CP ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam (EVN). Theo đó, EVN được quyền chủ động sử dụng số vốn nhà nước đầu tư, các loại vốn khác vào hoạt động kinh doanh theo quy định nhưng không được góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, tài chính.
Chủ nhật, 24/08/2014 - 08:30 PM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1463/QÐ-TTg về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc trong mùa lũ hằng năm.
Thứ bảy, 23/08/2014 - 09:13 PM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1464/QÐ-TTg phê duyệt Ðề án xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam, do Hội Nhà báo Việt Nam làm chủ đầu tư.
Thứ bảy, 23/08/2014 - 02:45 AM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số1456/QĐ-TTg phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển nghệ thuật biểu diễn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030".
Thứ năm, 21/08/2014 - 09:29 PM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 45/2014/QÐ-TTg về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người làm việc trong các đơn vị thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Thứ ba, 12/08/2014 - 02:41 AM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo Văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7.
Thứ hai, 11/08/2014 - 03:17 AM (GMT+7)
Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 25/2014/TT-BCT quy định phương pháp xác định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại do các tổ chức, cá nhân liên quan phải trả cho bên bán điện để thực hiện ngừng và cấp điện trở lại trong các trường hợp quy định tại Thông tư 30/2013/TT-BCT ngày 14-11-2013 của Bộ trưởng Công thương.
Thứ bảy, 09/08/2014 - 01:32 AM (GMT+7)
Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên nước, Thủ tướng Chính phủ vừa ký, ban hành Nghị định số 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải đối với các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình trên phạm vi cả nước.
Thứ năm, 07/08/2014 - 08:55 PM (GMT+7)
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 15/2014/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Người chơi được nhận tiền trả thưởng bằng ngoại tệ và sử dụng số ngoại tệ trả thưởng như sau: trường hợp người chơi nhận tiền trả thưởng bằng ngoại tệ tiền mặt thì được bán ngoại tệ cho ngân hàng (được phép) lấy đồng Việt Nam; được chuyển số ngoại tệ tiền mặt trả thưởng ra nước ngoài qua ngân hàng được phép; được ngân hàng (được phép) xác nhận để mang số ngoại tệ tiền mặt trả thưởng ra nước ngoài theo quy định; được nộp số ngoại tệ tiền mặt trả thưởng vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của người chơi mở tại ngân hàng (được phép)...
Đọc nhiều nhất
Đọc nhiều nhất
|
Phản hồi nhiều nhất
Phản hồi nhiều nhất