Theo báo cáo tổng kết công tác năm 2014 của TAND tối cao, năm 2014, TAND các cấp thụ lý 320.912 vụ việc, so với năm 2013 tăng 19.000 vụ việc. Xu hướng các vụ việc dân sự mà TAND các cấp thụ lý để giải quyết xét xử tăng hằng năm là phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta trong các năm vừa qua.
Thứ năm, 19/03/2015 - 09:20 PM (GMT+7)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, trong đó quy định hỗ trợ nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động (NLÐ). Theo đó, có bốn điều kiện để người sử dụng lao động hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLÐ, mức hỗ trợ tối đa một triệu đồng/người/tháng.
Thứ ba, 10/03/2015 - 09:38 PM (GMT+7)
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn nội dung về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn theo Nghị định 12/2015/NÐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.
Chủ nhật, 08/03/2015 - 09:06 PM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 289/QÐ-TTg ngày 4-3-2015, phê duyệt danh mục Dự án "Ðào tạo giám đốc chi nhánh ngân hàng thương mại giai đoạn 2015 - 2017" sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Thụy Sĩ.
Thứ hai, 02/03/2015 - 03:07 AM (GMT+7)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 21/2015/NÐ-CP quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác.
Thứ hai, 02/03/2015 - 03:00 AM (GMT+7)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 16/2015/NÐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định quy định các nguyên tắc, quy định chung về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực: giáo dục đào tạo; dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin truyền thông và báo chí; khoa học và công nghệ; sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.
Chủ nhật, 01/03/2015 - 02:34 AM (GMT+7)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 20/2015/NĐCP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng sẽ tăng từ 1,22 triệu đồng lên 1,318 triệu đồng.
Thứ sáu, 27/02/2015 - 01:51 AM (GMT+7)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 15/2015/NÐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.
Thứ tư, 25/02/2015 - 11:10 PM (GMT+7)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 14/2015/NÐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ðường sắt. Doanh nghiệp có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật đều được tham gia kinh doanh vận tải đường sắt, kinh doanh dịch vụ hỗ trợ vận tải đường sắt.
Thứ ba, 24/02/2015 - 01:57 AM (GMT+7)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 11/2015/NĐCP quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường. Theo đó, cơ quan quản lý giáo dục các cấp và các trường có trách nhiệm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các câu lạc bộ thể thao, các hội thể thao học sinh, sinh viên hoạt động.
Thứ bảy, 21/02/2015 - 01:59 AM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn (CTR) lưu vực sông Nhuệ - sông Ðáy đến năm 2030. Phạm vi quy hoạch thuộc toàn bộ ranh giới hành chính của tỉnh Hà Nam, tỉnh Ninh Bình và một phần ranh giới hành chínhcủa tỉnh Hòa Bình, Nam Ðịnh và TP Hà Nội với tổng diện tích khoảng 7.665 km2.

border=