Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã

Thứ Năm, 19/12/2013, 14:54:24
 Font Size:     |        Print

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 193/2013/NÐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã (HTX). Nghị định gồm sáu chương và 33 điều. Sau những quy định chung, nghị định quy định rõ thành lập, đăng ký, giải thể HTX, liên hiệp HTX; tài sản, tài chính của HTX, liên hiệp HTX; chính sách hỗ trợ, ưu đãi của nhà nước; quản lý nhà nước đối với HTX, liên hiệp HTX; điều khoản thi hành.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 27-1-2014. Thay thế các Nghị định số 177/2004/NÐ-CP, 77/2005/NÐ-CP, 87/2005/NÐ-CP và 88/2005/NÐ-CP của Chính phủ.

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC