Các bệnh viện cần đạt 83 tiêu chí chất lượng

Thứ Năm, 19/12/2013, 09:58:40
 Font Size:     |        Print
 

Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Nguyễn Trọng Khoa trả lời báo chí.

NDĐT- Lần đầu tiên tại Việt Nam có bộ tiêu chí đánh giá về chất lượng bệnh viện. Theo đó, mỗi bệnh viện cần đạt 83 tiêu chí, trong đó có 19 tiêu chí hướng đến người bệnh, 14 tiêu chí phát triển nguồn nhân lực, 38 tiêu chí về hoạt động chuyên môn, tám tiêu chí cải tiến chất lượng và bốn tiêu chí đặc thù chuyên khoa.

* “Chấm điểm” các bệnh viện

Bên lề Diễn đàn Quốc gia về chất lượng bệnh viện lần thứ hai đang diễn ra tại Hà Nội, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Nguyễn Trọng Khoa đã trao đổi với báo giới về vấn đề này. Nhân Dân điện tử xin được giới thiệu cùng bạn đọc.

PV: Thưa Phó Cục trưởng, ông có thể giới thiệu cụ thể về Bộ tiêu chí đánh giá về chất lượng bệnh viện?

Ông Nguyễn Trọng Khoa: Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện đã được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo quyết định số 4858/QĐ-BYT ngày 3-12 vừa qua. Mục tiêu của tiêu chí nhằm xác định những vấn đề về chất lượng mà bệnh viện cần phải có những cải tiến để nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

Trong bộ tiêu chí có đầy đủ các nội dung hướng đến người bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm như phát triển nhân lực bệnh viện, các hoạt động chuyên môn hướng tới an toàn người bệnh, nâng cao hiệu quả của chất lượng chuyên môn, đồng thời hiệu quả của lãnh đạo và quản lý bệnh viện.

Bộ tiêu chí chia làm năm cấp độ chất lượng, nếu tiêu chí nào sau khi đánh giá còn ở mức thấp thì bệnh viện cần phải tập trung ưu tiên cải tiến nâng cao chất lượng các tiêu chí đó. Đây chính là những nội dung mà các bệnh viên phải ưu tiên trước.

Bộ tiêu chí xây dựng dựa trên căn cứ từ các văn bản pháp luật của Việt Nam, học hỏi kinh nghiệm, những vấn đề chất lượng của các nước tiên tiến trên thế giới, tuy nhiên cũng xét trên khía cạnh điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam.

PV: Bộ tiêu chí này đã áp dụng luôn để xếp hạng các bệnh viện hay chưa, thưa ông?

Ông Nguyễn Trọng Khoa: Hiện nay các bệnh viện đang triển khai tự đánh giá chất lượng theo tiêu chí này, sau đó khoảng tháng 1 – 2014 Bộ Y tế và Sở Y tế sẽ đánh giá các nội dung của tiêu chí.

Sau một thời gian thực hiện, Bộ Y tế sẽ tiếp tục có đánh giá lại xem việc thực hiện của các bệnh viện như thế nào. Đồng thời trong quá trình tự đánh giá của các bệnh viện chúng tôi sẽ tiếp tục ghi nhận các ý kiến từ phía các bệnh viện để xem bộ tiêu chí đã phản ánh được hết các khía cạnh chất lượng bệnh viện chưa và sẽ tiếp tục bổ sung, cải tiến, nâng cấp.

Sau khi triển khai đánh giá năm nay chúng tôi sẽ xem xét, rà soát lại lấy ý kiến của các Sở Y tế, bệnh viện để tiếp tục bổ sung, cải tiến bộ tiêu chí này.

PV: Ông có thể cho biết cụ thể nội dung chủ yếu lấy người bệnh làm trung tâm có nghĩa như thế nào?

Ông Nguyễn Trọng Khoa: Hiểu đơn giản tức là coi người bệnh như khách hàng của mình, người bệnh đến được tiếp đón niềm nở, nhân viên y tế hết lòng phục vụ bệnh nhân.

PV: Tiêu chí đo lường sự hài lòng của người bệnh sẽ được đánh giá bằng cách nào để xếp hạng bệnh viện, thưa ông?

Ông Nguyễn Trọng Khoa: Việc đo lường sự hài lòng của người bệnh có một đề án riêng, độc lập với đề án này, cũng tập trung vào đối tượng các bệnh viện và các cơ sở khám chữa bệnh. Tuy nhiên trong bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện cũng có quy định một số tiêu chí bệnh viện phải tự đo lường, đánh giá khảo sát sự hài lòng của người bệnh. Qua đó bệnh viện phải tự phát hiện các vấn đề mà người bệnh chưa hài lòng về bệnh viện mình để tập trung cải tiến.

PV: Nếu chấm theo bộ tiêu chí này sẽ có khoảng bao nhiêu bệnh viện đạt kết quả cao, thưa ông?

Ông Nguyễn Trọng Khoa: Chúng tôi đang chờ kết quả tự đánh giá của các bệnh viện, tuy nhiên mục đích của chúng tôi không phải đánh giá xong các bệnh viện đều đạt cao, như vậy không còn cơ hội cải tiến nữa. Bộ tiêu chí làm sao tìm ra khoảng cách các bệnh viện hiện nay đáng thiếu hụt để có giải pháp cải tiến, vì vậy chắc chắn không có bệnh viện nào đạt 100%.

Năm nay chúng tôi chưa xếp hạng chất lượng bệnh viện, mà gần như là đánh giá sơ bộ ban đầu, để các bệnh viện nỗ lực tập trung cải tiến theo các tiêu chí đó. Những năm tiếp theo đặt vấn đề xếp hạng chất lượng, như vậy mới có thời gian để thực hiện các giải pháp.

PV: Qua tìm hiểu, các giám đốc bệnh viện cho rằng nhiều tiêu chí quá cao, Cục Quản lý khám chữa bệnh có điều chỉnh hay căn cứ xây dựng các tiêu chí để các bệnh viện có thể áp dụng được hay không?

Ông Nguyễn Trọng Khoa: Những tiêu chí ở mức độ ba hầu hết đều đã ở các văn bản quy định của chúng ta. Những bệnh viện làm được tốt theo điều kiện Việt Nam đều được xếp ở mức bốn. Còn lại một số tiêu chí mức độ chất lượng cao thì xếp ở mức năm. Tất nhiên, ở Việt Nam có những bệnh viện đã làm được rồi và tiệm cận với chất lượng thế giới thì chúng tôi mới đưa vào tiêu chí. Đấy là bậc thang chất lượng chúng tôi xếp như vậy, để bệnh viện phải có mục tiêu để phấn đấu. Nếu chúng ta đánh giá trên 70% bệnh viện xếp ở mức năm ngay thì sẽ không còn động cơ để phấn đấu nữa.

Nếu sau khi đánh giá bệnh viện nào đang ở mức thấp, chẳng hạn 40% hay 50% thì cũng không nên lấy đó làm buồn mà cần phấn đấu để chất lượng tốt hơn, hài lòng bệnh nhân hơn.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Phó Cục trưởng!

AN NGUYÊN (ghi)