Bắc Cạn khó thu hồi 19,6 tỷ đồng lãng phí do cấp trùng thẻ BHYT

Thứ Năm, 19/12/2013, 10:47:49
 Font Size:     |        Print
 

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Cạn làm hồ sơ bảo hiểm cho các đối tượng được thụ hưởng.

NDĐT - Qua kiểm tra, rà soát, các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Cạn phát hiện trong hai năm 2011 và 2012, toàn tỉnh cấp trùng, cấp thừa thẻ bảo hiểm y tế (BHTY) cho 47.567 người, gây lãng phí cho ngân sách nhà nước 19,6 tỷ đồng.

* Cấp trùng gần 49 nghìn thẻ BHYT, lãng phí 20 tỷ đồng

Số người được cấp trùng, cấp thừa thẻ BHYT nêu trên đều được ngân sách nhà nước mua, hỗ trợ mua, số tiền gây lãng phí là rất lớn.

Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Cạn Ma Xuân Thu cho biết: “Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc cấp trùng, cấp thừa số thẻ BHYT này trong hai năm 2011 và 2012 là do nhiều tổ chức, ngành cùng lập danh sách và một người thuộc diện được hưởng nhiều chế độ chính sách khác nhau cho nên được cấp hai, ba thẻ BHYT”.

“Để xảy ra tình trạng này, trách nhiệm thuộc về người đứng đầu cơ quan quản lý, UBND cấp huyện và UBND cấp xã” - ông Thu khẳng định.

Theo chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Văn bản 17903/BTC- HCSN ngày 26-12-2012 thì “căn cứ vào số liệu cấp trùng thẻ BHYT, cơ quan bảo hiểm y tế có trách nhiệm trích quỹ BHYT để nộp ngân sách nhà nước”.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Quốc Doanh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Cạn cho biết: “Đến nay chúng tôi chưa nhận được sự chỉ đạo cụ thể việc nộp ngân sách nhà nước số tiền do cấp trùng thẻ BHYT trong hai năm 2011 và 2012. Mặt khác, việc nộp ngân sách nhà nước số tiền do cấp trùng thẻ BHYT trong hai năm 2011 và 2012 không thể chỉ dựa trên cơ sở số lượng thẻ BHYT đã phát hành rồi trừ đi số người thuộc diện cấp thẻ, mà phải xác định cụ thể những ai, ở đâu, cấp trùng bao nhiêu thẻ, với số tiền là bao nhiêu và phải xác định những thẻ được cấp trùng đó có sử dụng đi thanh toán trong khám, chữa bệnh hay không?”.

Khắc phục tình trạng cấp thừa, cấp trùng thẻ BHYT năm 2014, UBND tỉnh Bắc Cạn ban hành kế hoạch thực hiện, thành lập Ban chỉ đạo điều tra, rà soát, lập danh sách mua thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách xã hội, thành lập tổ giúp việc ở các cấp với đầy đủ đại diện của các cơ quan chức năng, tập huấn cho cán bộ làm công tác thống kê, rà soát...

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Cạn Nguyễn Quốc Doanh khẳng định: “Rút kinh nghiệm những năm trước, việc rà soát thống kê, lập danh sách cấp thẻ BHYT sẽ được thực hiện một cách bài bản, chặt chẽ từ các hộ gia đình, đến thôn bản, tổ dân phố và xã, phường. Ngành Bảo hiểm xã hội đã nâng cấp phần mềm quản lý để kiểm tra, giám sát thì chắc chắn năm 2014 việc cấp trùng thẻ BHYT sẽ được khắc phục triệt để”.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Cạn đang tập trung in thẻ BHYT năm 2014, phấn đấu sẽ cấp cho đối tượng thuộc diện được thụ hưởng trước ngày 31-12-2013.

THẾ BÌNH

Chia sẻ