Học Bác từ cái tâm trong sáng

Học Bác từ cái tâm trong sáng

Trên thực tế số đông cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đã học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi Người truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lê nin vào Việt Nam, từ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng Chủ nghĩa xã hội do Người lãnh đạo. 
Sức sống Việt Nam qua Đổi mới   

Sức sống Việt Nam qua Đổi mới  

Từ Ất Dậu 1945 đến Đinh Dậu 2017 này, cách mạng Việt Nam đã trải qua một chặng đường lịch sử rất đáng tự hào. 
Nhiệt lượng Việt Nam

Nhiệt lượng Việt Nam

Một triệu năm trước, một triệu năm sau Trái đất này vẫn thế. Cây cỏ vẫn xanh tươi, mây vẫn trắng, nắng vẫn vàng, sông vẫn chảy, núi vẫn gầy sau cơn mưa, vạn vật bất biến, chỉ có con người là thay đổi. Thay đổi đến ngỡ ngàng. 
    

Phía trước là tương lai

Trời đất trắng xóa một mầu vì tuyết. Năm nay rét đậm rét hại, con bò nhà Súa đã phải đem vào chái nhà nhốt rồi. Người có cái áo mặc thì không bị chết rét, chứ con bò này mà chết rét thì cả nhà cũng chết theo luôn. Vì nó là bò vay của ngân hàng theo diện luân chuyển. Nó chết là phải đi vay tiền mua con khác. Thế thì có bán cả nhà đi cũng không đủ tiền mua một con bò gần chết rét như bò nhà Súa đang nuôi.

THỜI ĐÀM

Phẩm chất mỗi dân tộc được hình thành từ hoàn cảnh tự nhiên của đất nước, được chắt lọc, đào luyện qua lịch sử xây dựng, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Là một quốc gia “sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa”, nơi “lịch sử chọn ta làm điểm tựa”, Sức sống Việt đã hình thành!