Kỷ niệm 40 năm Ngày khởi công xây dựng Công trình Đại Thủy nông Phú Ninh

Kỷ niệm 40 năm Ngày khởi công xây dựng Công trình Đại Thủy nông Phú Ninh

NDĐT - Sáng 25-3, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày khởi công xây dựng Công trình Đại Thủy nông Phú Ninh (29-3-1977-29-3-2017) và gắn bia ghi công các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ, tham gia trong quá trình xây dựng, quản lý khai thác và bảo vệ hệ thống công trình hồ chứa nước Phú Ninh.