Thứ hai, 24/11/2014 - 10:53 PM (GMT+7)
ANH Ba có nhớ trong chuyện cổ tích Sơn Tinh, Thủy Tinh chi tiết nào ấn tượng nhất không?
Thứ năm, 20/11/2014 - 07:41 PM (GMT+7)
- Chánh quyền sinh ra để phục vụ ai, anh Ba?
Thứ hai, 17/11/2014 - 09:01 PM (GMT+7)
- Hôm rồi lên báo mạng, coi một vi-đê-ô clíp ngắn nói về chuyện nuôi cá ở thành phố mình, thấy vừa mắc cười vừa mắc cỡ quá đi, anh Ba!
Thứ sáu, 14/11/2014 - 12:12 AM (GMT+7)
-“Thuở trời đất nổi cơn gió bụi…” rồi sao nữa, anh Ba đọc tiếp thử coi! - “Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên”, đúng chưa Tư?
Thứ hai, 10/11/2014 - 10:59 PM (GMT+7)
-Nghe nói hồi kháng chiến chống đế quốc Mỹ vùng ven bom đạn ác liệt lắm, phải không anh Ba?
Thứ năm, 06/11/2014 - 11:17 PM (GMT+7)
Thứ ba, 04/11/2014 - 10:25 AM (GMT+7)
-Người ta nói “biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe”, nghĩa là sao, anh Ba?
Thứ năm, 30/10/2014 - 10:04 PM (GMT+7)
- Hôm rồi đọc báo thấy người ta hỏi một câu rất chi là hay, anh Ba ạ!
Thứ hai, 27/10/2014 - 10:21 PM (GMT+7)
- Nghe nói kỳ nầy Quốc hội họp bàn nhiều chuyện gay go lắm phải không Tư?
Thứ năm, 23/10/2014 - 10:54 PM (GMT+7)
-Hóa ra lỗi không chỉ tại trời anh Ba ạ! - Chuyện chi mà tại trời với tại đất vậy Tư?
Thứ hai, 20/10/2014 - 11:55 PM (GMT+7)