Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Chiều 27-8, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài mới được bổ nhiệm, nhiệm kỳ 2016 - 2019. Cùng dự, có các đồng chí: Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao; Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng ban Đối ngoại T.Ư; đại diện lãnh đạo Văn phòng T.Ư Đảng; Văn phòng Tổng Bí thư.