Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Rạng ngời quê Bác tháng Năm

Thứ Tư, 16/05/2018, 21:06:53

Mỗi độ tháng Năm, về thăm làng Sen, để cùng bồi hồi với đất và người quê Bác. Mùa sen năm nay đặc biệt hơn, niềm vui nhân lên gấp bội bởi Nam Đàn đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Rạng ngời quê Bác tháng Năm

Mô hình trồng rau trong nhà lưới tại xã Nam Anh, huyện Nam Đàn (Nghệ An) theo tiêu chuẩn VietGAP.

Khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Nam Đàn là huyện thuần nông, xuất phát điểm thấp, đời sống nhân dân còn khó khăn; điều kiện tự nhiên không thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp; tỷ lệ hộ nghèo còn cao (năm 2011 là 14,77%); thu nhập bình quân đầu người đạt thấp (năm 2010 là 17,5 triệu đồng/người/năm). Khối lượng các nội dung, tiêu chí nhiều, cần lượng kinh phí đầu tư lớn, trong lúc ngân sách nhà nước đầu tư trực tiếp cho chương trình còn hạn chế. Một số bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại sự đầu tư của Nhà nước...

Bằng cách nào từ một địa bàn có nhiều khó khăn, đến nay, tất cả 23 xã của huyện Nam Đàn được UBND tỉnh Nghệ An công nhận xã đạt chuẩn NTM; huyện đạt đủ chín tiêu chí huyện NTM? Trong câu chuyện với chúng tôi, đồng chí Hồ Sỹ Hải, Phó Chủ tịch UBND, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM huyện Nam Đàn chia sẻ những thành công và gợi mở những kinh nghiệm. Đó chính là cách làm bài bản, sáng tạo, sự đồng thuận chính là sức mạnh khơi nguồn lực trong dân. Có sự đồng hành của người dân, cấp ủy và chính quyền từ huyện tới thôn đều vào cuộc quyết liệt, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

Hằng năm, huyện thành lập các tổ công tác chỉ đạo trực tiếp tại các xã đăng ký đạt chuẩn NTM, nhằm đôn đốc, hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Hằng tháng, Huyện ủy, UBND huyện tổ chức giao ban với các phòng, ngành và các xã nghe báo cáo tiến độ xây dựng NTM, từ đó có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng với thực tế. Thường trực Huyện ủy, UBND huyện trực tiếp làm việc tại các xã đăng ký về đích để duyệt kế hoạch thực hiện từ đầu năm. Trên tinh thần dân chủ bàn bạc, cả hệ thống chính trị cùng chung tay vận động nhân dân tự giác góp công sức thực hiện các nội dung như xây dựng nếp sống văn hóa, vệ sinh môi trường thôn xóm, thu gom và xử lý rác thải tại gia đình, giải tỏa, bảo vệ hành lang an toàn giao thông thôn, xóm…

Cùng với việc tập trung tuyên truyền, giới thiệu cách làm hay trong xây dựng NTM, từ năm 2011 đến nay, huyện tổ chức 35 lớp tập huấn và bảy đợt tham quan học tập mô hình tại các huyện và tỉnh bạn với hơn 1.500 người tham gia. Với “chuyển động” từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong, Nam Đàn đã tạo ra những mô hình chuyển đổi cơ cấu sản xuất hợp lý, thu nhập cao. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các xã xây dựng mô hình liên kết, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa như trồng lúa và lạc năng suất cao tại các xã: Xuân Hòa, Xuân Lâm, Nam Phúc, Nam Kim, Nam Lĩnh, Khánh Sơn; sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại các xã: Nam Thanh, Vân Diên, Xuân Hòa, Nam Phúc, Nam Anh; trồng hoa công nghệ cao tại các xã: Kim Liên, Nam Giang. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện tính đến cuối năm 2017 là 36 triệu đồng/người/năm, tăng 18,5 triệu đồng so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo tại các xã đều đạt dưới 5%. Số hộ nghèo trên địa bàn toàn huyện cuối năm 2017 là 3,16%, giảm 11,61% so với năm 2011.

Điểm nhấn ấn tượng trong quá trình thực hiện xây dựng NTM tại Nam Đàn chính là sự huy động các nguồn lực. Đến nay, tổng kinh phí của quá trình thực hiện xây dựng NTM của huyện là hơn 1.530 tỷ đồng. Trong số này, ngân sách nhà nước gần 40%. Các doanh nghiệp hỗ trợ 6,45% và nhân dân đóng góp 346,7 tỷ đồng, chiếm 22,65% (trong đó nhân dân đóng góp bằng tiền là 319,8 tỷ đồng, phần còn lại từ hiến đất, tường rào và ngày công tương ứng 26,9 tỷ đồng). Trung ương và tỉnh hỗ trợ vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án chiếm 31,35%.

Năm 2017, năm xã chưa đạt chuẩn NTM, là Khánh Sơn, Nam Phúc, Nam Tân, Nam Lĩnh, Xuân Lâm đã chọn việc trọng tâm, phù hợp với điều kiện và khả năng của mỗi địa phương để thực hiện theo từng thời điểm, huy động cao nhất mọi nguồn lực nhằm tạo bước đột phá trong xây dựng NTM. Năm xã đã huy động được gần 180 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 34 tỷ đồng, doanh nghiệp hỗ trợ đầu tư, con em xa quê đóng góp hơn 45 tỷ đồng. Nhân dân đã hiến gần 16.000 m2 đất, tháo dỡ, di chuyển hơn 2.500 m2 tường rào, đóng góp gần 7.000 ngày công để xây dựng NTM. Tại xã Xuân Lâm, tất cả 22 xóm đều phát huy nội lực, tu sửa toàn bộ nhà văn hóa xóm, xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn...

Những ngày này, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ hội Làng Sen và huyện Nam Đàn đón nhận huyện đạt chuẩn NTM. Những người dân xóm 6 cùng với tám xóm khác của xã Nam Anh đang gấp rút hoàn thành những đường hoa trên địa bàn xã. Ông Nguyễn Hữu Bình, Hội trưởng Cựu chiến binh xã Nam Anh chia sẻ, gia đình ông sở hữu một héc-ta trang trại, phát triển kinh tế theo hướng “ba V” (vườn đồi, vườn đồng, vườn nhà), mỗi năm thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng. Bí thư Đảng ủy xã Nam Anh Hồ Viết Hoàng cho biết, người dân Nam Anh hiện nay có thu nhập bình quân 33 triệu đồng/người/năm, đứng thứ hai của huyện.

Nói về định hướng trong thời gian tới, đồng chí Bùi Đình Long, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn cho biết: Huyện đặt mục tiêu xây dựng Nam Đàn trở thành huyện NTM kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, có kết cấu hạ tầng hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch. Chỉ tiêu là đến năm 2020 có từ 8 đến 10 xã đạt các tiêu chí NTM nâng cao và đến năm 2025 toàn bộ 23 xã đạt tiêu chí NTM nâng cao và huyện Nam Đàn cơ bản đạt huyện NTM kiểu mẫu về phát triển văn hóa gắn với du lịch.

Bài, ảnh: MINH THƯ và THÀNH CHÂU