Kết quả thư bạn đọc

Thứ Năm, 09/08/2018, 01:50:33

Báo Nhân Dân nhận được Công văn số 1641/PC-BTCD của UBND thành phố Hà Nội trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Hiếu, trú tại 41 Thợ Nhuộm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) phản ánh về việc ông Hà Sâu Hóa (con trai bà Nguyễn Thị Minh) xây dựng nhà ở trái phép trên đất đang tranh chấp tại xã Ninh Sở, huyện Thường Tín.

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ quy định của pháp luật và thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố, Ban Tiếp công dân TP Hà Nội chuyển đơn trên đến Chủ tịch UBND huyện Thường Tín để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Ðề nghị Chủ tịch UBND huyện Thường Tín thông báo kết quả giải quyết về Ban Tiếp công dân thành phố để theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.