Một số chương trình phát sóng ngày 14-8

Thứ Ba, 14/08/2018, 04:17:39

06:30 Thời sự / 07:15 Bình luận - Phê phán: Báo chí và trách nhiệm tôn trọng sự thật / 09:00 Muôn màu cuộc sống: Nghệ thuật chế tác da thủ công / 11:30 Thời sự

13:00 Nhìn từ Hà Nội: Cu-ba cải cách hiến pháp, kiên trì chủ nghĩa xã hội

16:45 Ðời sống văn nghệ: Liên hoan các tác phẩm sân khấu của Lưu Quang Vũ

17:45 Tạp chí Lao động & Xã hội: Làng nghề vắng bóng lao động trẻ

18:00 Giao thông kết nối: Thúc đẩy phát triển vận tải ven biển

18:15 Câu chuyện hội nhập: Nền kinh tế số - Thách thức và cơ hội

18:30 Thời sự

19:00 Tác giả - Tác phẩm: Vở kịch "Những trái tim thầm lặng"

19:30 Thị trường bất động sản

20:00 Tam nông thời hội nhập: "Vàng trắng" ngừng chảy trên những cánh rừng cao-su

20:30 Ðường tới tương lai: Con đường nào sau những tấm huy chương

20:45 Ðảng với sự nghiệp đổi mới: Xử lý trách nhiệm người đứng đầu - Bước đột phá trong công tác cán bộ ở Quảng Bình (Phần 2)

22:00 Thời sự