Bảo đảm điều kiện để các trường tiểu học dạy hai buổi/ngày


Thứ sáu, 30/08/2019 - 09:58 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản gửi các sở GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019 - 2020.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong năm học mới là rà soát, đánh giá lại điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có, bảo đảm các điều kiện cần thiết để các trường tiểu học tổ chức dạy học hai buổi/ngày, trong đó đặc biệt quan tâm điều kiện dạy học lớp 1 - lớp đầu tiên áp dụng Chương trình Giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020 - 2021.

Sở GD&ĐT có trách nhiệm tham mưu cấp có thẩm quyền thực hiện quy trình chọn sách giáo khoa để thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới; triển khai có chất lượng việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020 - 2021.