Trưng bày chuyên đề “90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Những mốc son lịch sử”

Thứ Hai, 03/02/2020, 15:21:58

NDĐT - Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3-2, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử quốc gia khai mạc Trưng bày chuyên đề “90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Những mốc son lịch sử (3-2-1930 - 3-2-2020)”.

Trưng bày chuyên đề “90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Những mốc son lịch sử”

Khai mạc Trưng bày chuyên đề "90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Những mốc son lịch sử".

Cách đây tròn 90 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của phong trào đấu tranh yêu nước có định hướng mới từ Tư tưởng cách mạng giải phóng dân tộc Hồ Chí Minh. Được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo, suốt 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, xứng đáng là một Đảng chân chính của dân tộc Việt Nam, lãnh đạo toàn dân đứng lên giành lại rồi bảo vệ vững chắc độc lập, tự do và xây dựng đất nước.

Kể từ sự kiện lịch sử thống nhất ba tổ chức cộng sản đầu tiên trong mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đã hy sinh phấn đấu không ngừng nghỉ đưa cách mạng Việt Nam vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để đạt đến những thắng lợi vẻ vang, ghi những mốc son lịch sử: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; thắng lợi của cuộc kháng chiến bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước 1946 - 1975; lãnh đạo công cuộc đổi mới thành công và từng bước đưa đất nước phát triển hòa bình, thịnh vượng và hội nhập quốc tế. Những thắng lợi vĩ đại đó mang ý nghĩa lịch sử và thời đại, bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng - trước hết là việc hoạch định cương lĩnh đúng đắn, sáng tạo, những chỉ đạo kịp thời, kiên quyết phù hợp với tình hình thực tiễn, sự đoàn kết nhất trí một lòng của toàn Đảng, toàn dân vượt qua mọi khó khăn, gian khổ quyết tâm xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập và giàu mạnh.

Trưng bày thu hút sự quan tâm của công chúng.

Với 291 tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu, trưng bày “90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Những mốc son lịch sử (3-2-1930 - 3-2-2020)” gồm ba nội dung chính: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930; Những mốc son lịch sử (1930 - 2020); Xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh. Trưng bày giới thiệu đến công chúng một số hiện vật quý hiếm như: tác phẩm “Đường Kách mệnh” của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (1927), được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia đợt 1 năm 2012; những kỷ vật của các đồng chí Tổng Bí thư của Đảng; sưu tập báo chí, truyền đơn của Đảng trước ngày 2-9-1945; sưu tập các văn kiện, Nghị quyết của Đảng và nhóm hiện vật đã được nhân dân dùng để nuôi giấu, bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng trước năm 1945. Tham quan Trưng bày chuyên đề “90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Những mốc son lịch sử (3-2-1930 - 3-2-2020)”, công chúng và đặc biệt là thế hệ trẻ thu nhận thêm những hiểu biết sâu sắc về lịch sử ra đời, đấu tranh và phát triển, vai trò lãnh của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như những thành quả mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đạt được trong 90 năm qua.

Trưng bày mở cửa tại Phòng trưng bày chuyên đề Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, số 25 Tông Đản (Hoàn Kiếm, Hà Nội) từ ngày 3-2 đến giữa tháng 4-2020.

VƯƠNG ANH