Tiếng nói từ cơ sở

Trợ giúp địa chỉ nhân đạo

Thứ Bảy, 08/02/2020, 01:32:30
Tương thân, tương ái là truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nhất là khi khoảng cách giàu - nghèo giữa các vùng miền, trong một địa phương còn đó, thiên tai, dịch bệnh có thể đổ xuống bất cứ nơi nào, khi nào trên nhiều vùng quê. Còn biết bao sự cố khôn lường dội xuống khiến những gia đình, ai đó bất chợt hứng nhận… Truyền thống đó càng cần phát huy, nhân rộng, tôn vinh trong cộng đồng.

Thanh Hóa là tỉnh nghèo, được biết năm 2019, tổng giá trị các hoạt động từ thiện, xã hội và trợ giúp nhân đạo trong toàn tỉnh đạt hơn 47 tỷ đồng, từ đó đã hỗ trợ tới hơn 192 nghìn người khó khăn, những mảnh đời bất hạnh. Xuân này, ở tỉnh, hàng nghìn hộ nghèo, hộ gia đình có nhà bị sập, hư hỏng do thiên tai được đón Tết trong ngôi nhà mới từ những “tấm lòng vàng”, nghĩa cử cao đẹp. Với sự đồng hành hỗ trợ của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thành công Chương trình “Tết nhân ái 2020” hỗ trợ hàng nghìn hộ đồng bào vùng lũ tại hai huyện Lang Chánh và Quan Hóa. Bước vào năm 2020, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa, phát động phong trào “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; tổ chức “Tháng nhân đạo”… Tỉnh phấn đấu có ít nhất 600 địa chỉ nhân đạo mới, được trợ giúp thường xuyên.

Thiết nghĩ, các địa phương, cùng các mục tiêu phát triển kinh tế, cải thiện nhanh đời sống nhân dân, cũng đặt ra yêu cầu nâng cao số lượng và chất lượng hỗ trợ các đối tượng khó khăn theo hướng phát triển bền vững, nhất là các tỉnh nghèo, huyện, xã nghèo. Kinh nghiệm nhiều địa phương cho thấy, để làm tốt công tác xã hội và trợ giúp nhân đạo, trước hết phải từ sự giúp đỡ tại chỗ, trong cộng đồng. Thực tế này đòi hỏi, cấp ủy, chính quyền đóng vai trò “nhạc trưởng”, huy động tổ chức chính trị, xã hội và các nhà từ thiện mở rộng và đa dạng phong trào tương thân tương ái. Các hoạt động bảo đảm phát hiện, hỗ trợ kịp thời các hộ nghèo đặc biệt khó khăn về sinh kế, xây dựng công trình phúc lợi gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới.

Cơ quan chức năng cần xây dựng bản đồ địa chỉ nhân đạo điện tử trong cả nước. Thông qua đó, cập nhật tuyên truyền, tăng cường phối hợp các ngành, tổ chức, cá nhân; vận động “mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”… để huy động, điều phối tốt nguồn lực của các hoạt động từ thiện, trợ giúp nhân đạo trên phạm vi toàn quốc.

ĐẶNG LÊ NAM HẢI