Quan tâm phát triển đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ Bảy, 08/02/2020, 01:33:30
Chủ trương đưa cán bộ, đảng viên là người địa phương và am hiểu phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) về cơ sở làm nòng cốt, nhằm phát hiện quần chúng ưu tú là người DTTS để bồi dưỡng, kết nạp Ðảng, đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Ðảng vùng đồng bào DTTS của tỉnh Điện Biên. Đội ngũ đảng viên người DTTS tăng về số lượng và chất lượng, thể hiện vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở trong thực hiện các chủ trương, chính sách, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Quan tâm phát triển đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số

Cán bộ huyện Mường Nhé về cơ sở động viên người dân tích cực lao động sản xuất.

Là một trong số những cán bộ được Huyện ủy Nậm Pồ tăng cường về cơ sở, sau hai năm, đồng chí Lù Văn Hợi, Bí thư Đảng ủy xã Vàng Đán đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển đảng viên, với 17 đảng viên mới và kết nạp được quần chúng ở hai bản chưa có đảng viên. Chia sẻ cách làm, đồng chí Lù Văn Hợi cho biết, tìm hiểu thực tế ba bản chưa có đảng viên, gồm: Ham Xong 1, Ham Xong 2 và Nộc Cốc 2, tôi nhận thấy hầu hết người dân các bản này đều là dân tộc H’Mông di cư tự do từ nơi khác về. Tuy thời gian bà con sinh sống trên địa bàn đã lâu song do tập quán, thói quen, họ sống biệt lập, ít giao tiếp với bên ngoài. Để có thể tìm nguồn là quần chúng ưu tú tại các bản này, Đảng ủy xã đã thống nhất phân công Chi bộ bản Nộc Cốc 1 có trách nhiệm tìm nguồn và giúp đỡ quần chúng để tổ chức đảng xem xét kết nạp. Theo đó, Chi bộ phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng đảng viên, giao mỗi đảng viên phụ trách một bản cụ thể, rõ người, rõ việc. Trong hai năm 2018-2019, ở các bản Ham Xong 1, Ham Xong 2 có sáu quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng. Hiện chỉ còn bản Nộc Cốc 2, cũng đã tìm được nhân tố tích cực đưa vào danh sách bồi dưỡng để giữa năm 2020 sẽ tổ chức kết nạp. Các thôn, bản chưa có đảng viên, cấp ủy phát huy vai trò của già làng, trưởng bản và người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động, phát động các phong trào thi đua, động viên con cháu phấn đấu. Cũng cách làm ấy, ở các xã: Pa Tần, Nà Hỳ, Na Cô Sa, Nà Khoa trong hai năm qua đã kết nạp hàng trăm đảng viên và nhiều bản trước không có đảng viên nay đã kết nạp quần chúng vào Đảng. Riêng năm 2018 kết nạp 195 đảng viên; năm 2019 kết nạp 200 đảng viên; số bản “trắng” đảng viên của huyện Nậm Pồ giảm từ 37 bản (năm 2016) xuống còn năm bản (năm 2019). Công tác phát triển đảng viên ở bản chưa có đảng viên ở Nậm Pồ ngày càng đi vào thực chất, hầu hết đảng viên mới được kết nạp là người DTTS tại địa phương, được bà con dân bản tín nhiệm, quý mến.

Theo đồng chí Phan Bá Hùng, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên, tùy điều kiện địa bàn, mỗi cấp ủy huyện, thị xã, thành phố có một cách triển khai, song đều bảo đảm đúng quy định, điều lệ Đảng, phù hợp điều kiện sống và nguyện vọng của nhân dân, cán bộ địa phương. Quá trình triển khai Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc phát triển đảng viên, các cấp ủy cấp huyện coi trọng xây dựng nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động để tập trung lãnh đạo đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, nhất là công tác tạo nguồn phát triển đảng viên người DTTS; tích cực tuyên truyền để đồng bào các DTTS hiểu đúng về chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Qua theo dõi các huyện vùng cao, biên giới có đông đồng bào DTTS như: Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà, Điện Biên Đông… có nhiều cách làm sáng tạo. Cùng với việc phân công các đồng chí cấp ủy viên phụ trách địa bàn, ban chấp hành đảng bộ các huyện tăng cường cán bộ xuống cơ sở, vừa giúp cơ sở thực hiện nhiệm vụ xây dựng Ðảng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; vừa đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt là người địa phương để tạo nguồn bổ sung kế cận. Tại các thôn, bản chưa có đảng viên, chưa có chi bộ thì phân công các ban, ngành, MTTQ, đoàn thể huyện phụ trách, giúp đỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển đảng viên. Nhờ đó, công tác xây dựng Ðảng vùng đồng bào DTTS của Điện Biên có chuyển biến tích cực, đội ngũ đảng viên người DTTS trong tỉnh tăng cả về số lượng và chất lượng. Đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn tỉnh Ðiện Biên còn 95 thôn, bản chưa có đảng viên thì đến nay toàn tỉnh chỉ còn tám thôn, bản chưa có đảng viên; số đảng viên mới kết nạp là 5.887, trong đó có hơn 64% là người DTTS.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác phát triển đảng viên người DTTS, xây dựng tổ chức đảng trong vùng có nhiều đồng bào DTTS, đồng chí Văn Hữu Bằng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên cho biết: Thời gian tới Tỉnh ủy Điện Biên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước liên quan đến vùng đồng bào DTTS; tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Chú trọng công tác bồi dưỡng nguồn phát triển đảng viên là người tại chỗ, nhất là tại các thôn, bản chưa có đảng viên, có ít đảng viên là người DTTS và tiếp tục tăng cường giải pháp đưa cán bộ, đảng viên là người địa phương có kinh nghiệm trong công tác đảng, về cơ sở làm nòng cốt trong các phong trào thi đua, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội từ cơ sở…

Bài và ảnh: LÊ LAN