Gia Lai phát triển đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số

Thứ Bảy, 08/02/2020, 01:38:37

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, tỉnh Gia Lai đã dành nhiều sự quan tâm nhằm phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Tỉnh đã ban hành chỉ thị về việc cơ cấu cán bộ, công chức người dân tộc Ba Na, Gia Rai trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh. Theo đó, các sở, ban, ngành phải bố trí ít nhất 10%, các huyện bố trí ít nhất 15% số cán bộ là người dân tộc thiểu số; ưu tiên người dân tộc thiểu số khi thi tuyển công chức. Các đơn vị sự nghiệp, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện chính sách ưu tiên tuyển dụng viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số; nhất là tuyển dụng những học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp các trường đào tạo, dạy nghề để tạo điều kiện cho họ đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Ngoài ra, tỉnh có các biện pháp nhằm nâng cao năng lực cán bộ từ tuyến cơ sở; bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ người dân tộc thiểu số. Tỉnh Gia Lai hiện có gần 32 nghìn cán bộ, công chức, viên chức; trong đó có hơn 5.500 người là dân tộc thiểu số, chủ yếu tập trung ở các tuyến cơ sở.

* Năm 2020 và những năm tiếp theo, tỉnh Cà Mau xác định đẩy mạnh thu hút đầu tư ở năm lĩnh vực lớn có tiềm năng, thế mạnh là nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, thương mại và giao thông vận tải. Tỉnh tiếp tục bám sát tinh thần của Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; đồng thời vận dụng linh hoạt và có sự sáng tạo phù hợp tình hình địa phương. Triển khai các biện pháp nhằm tạo sự ổn định và phát triển mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp, giải quyết nhu cầu việc làm cho người lao động. Tỉnh cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, rà soát quy hoạch các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế, dự án trọng điểm để có cơ chế phù hợp; đẩy mạnh cải cách hành chính; công khai, minh bạch hoạt động đầu tư, xây dựng...

Năm 2019, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Cà Mau đã đạt và vượt 14 trong số 15 tiêu chí. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt hơn 43.300 tỷ đồng, tăng 7% so cùng kỳ năm 2018. Trong năm, tỉnh đã thu hút 24 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký khoảng 21.500 tỷ đồng. Riêng trong lĩnh vực xuất khẩu thủy sản, Cà Mau đã trở thành tỉnh có kim ngạch xuất khẩu hàng đầu cả nước.

PV và TTXVN