Nêu gương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu (Kỳ 1)
Nêu gương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu (Kỳ 1)

Thời gian qua, một số địa phương đã có những cách làm sáng tạo trong việc nêu gương trách nhiệm người đứng đầu, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Thực tiễn hoạt động ở hai tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn cho thấy, khi người đứng đầu quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có cơ chế giám sát chặt chẽ thì hiệu quả, trách nhiệm đối với công việc được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn có những hạn chế cần được nhanh chóng khắc phục.

Những việc làm gắn kết tình quân dân
Những việc làm gắn kết tình quân dân

Hơn chín tháng qua, cùng với thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Lữ đoàn 125, Vùng 2 (Quân chủng Hải quân) còn chủ động phối hợp làm tốt công tác dân vận. Khẳng định sự gắn bó máu thịt với nhân dân thông qua nhiều hoạt động thiết thực, nhất là việc giúp đỡ các tàu ngư dân khai thác thủy sản trên vùng biển của Tổ quốc.

Hướng công tác phổ biến pháp luật về cơ sở
Hướng công tác phổ biến pháp luật về cơ sở

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm nâng cao kiến thức và hiểu biết pháp luật cho cán bộ, người dân, góp phần ngăn ngừa, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật. Thời gian qua, tỉnh Quảng Bình đã đa dạng hóa hình thức và huy động nhiều cơ quan, đơn vị hướng về cơ sở để cùng PBGDPL, nhờ vậy, công tác này ở địa phương đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Cải thiện chất lượng sinh hoạt chi đoàn
Cải thiện chất lượng sinh hoạt chi đoàn

Được ví như những tế bào của phong trào thanh niên, nhưng thời gian gần đây, chi đoàn nhiều địa phương đã bộc lộ yếu kém, không ít nơi xảy ra tình trạng “chi đoàn trắng”. Những hạn chế đó đòi hỏi các cấp bộ đoàn cần sớm đưa ra giải pháp cụ thể, từng bước tháo gỡ khó khăn ở cấp chi đoàn.

Không để sai rồi mới sửa
Không để sai rồi mới sửa

Tại buổi đối thoại với đại diện cư dân Khu đô thị Ðại Thanh (huyện Thanh Trì, Hà Nội) mới đây, trả lời câu hỏi về trách nhiệm của cơ quan quản lý đối với những sai phạm tại dự án khu đô thị này, một đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì thừa nhận, cơ quan quản lý nhà nước có lỗi với người dân, những người liên quan đã và đang bị xử lý theo pháp luật.

Nhiều cách làm sáng tạo giúp đỡ thôn, bản khó khăn
Nhiều cách làm sáng tạo giúp đỡ thôn, bản khó khăn

Thực hiện đề án "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác dân vận trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020", huyện miền núi Tuyên Hóa (Quảng Bình) đã phân công các cơ quan, đơn vị cấp huyện phụ trách giúp đỡ những thôn, bản khó khăn. Cách làm sáng tạo này bước đầu góp phần nâng cao đời sống người dân và tạo chuyển biến đáng kể bộ mặt nông thôn vùng rẻo cao.

Thực hiện bình đẳng giới
Thực hiện bình đẳng giới

Quán triệt, triển khai chủ trương của Ðảng, chính sách của Nhà nước, nhiều tỉnh, thành phố đã và đang nỗ lực thực hiện bình đẳng giới, trong đó có cả lĩnh vực chính trị. Thực tế cho thấy, công tác này được tiến hành đồng bộ, xuyên suốt đã mang lại cơ hội cho cán bộ nữ tham gia vào bộ máy lãnh đạo, quản lý của các cơ quan Ðảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.

Thái Bình chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp
Thái Bình chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy Thái Bình yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp đúng phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; chú trọng các tiêu chuẩn cấp ủy; cơ cấu trẻ và nữ; quy trình công tác nhân sự.

Nghệ An, Hà Tĩnh nỗ lực tinh gọn bộ máy (Tiếp theo và hết) (*)
Nghệ An, Hà Tĩnh nỗ lực tinh gọn bộ máy (Tiếp theo và hết) (*)

Bài 2: Sớm tháo gỡ khó khăn trong sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

Nghệ An, Hà Tĩnh là hai trong những địa phương đi đầu thực hiện chủ trương sáp nhập, nhất là Hà Tĩnh có số lượng đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã phải sắp xếp, sáp nhập lớn. Trong khi việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang cận kề đã và đang đặt ra nhiều khó khăn, thử thách trong nỗ lực tinh giản, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Nghệ An, Hà Tĩnh nỗ lực tinh gọn bộ máy (Kỳ 1)
Nghệ An, Hà Tĩnh nỗ lực tinh gọn bộ máy (Kỳ 1)

Thực hiện phương án sáp nhập đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã, giai đoạn 2019 - 2021, cấp ủy, chính quyền Nghệ An và Hà Tĩnh đã chủ động rà soát, xây dựng phương án, lộ trình khá bài bản, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tuy vậy, do số lượng ĐVHC cấp xã thực hiện sáp nhập lớn cho nên quá trình triển khai đặt ra những khó khăn, vướng mắc cần có giải pháp tháo gỡ đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở.