Bài học quý, lấy dân làm gốc
Bài học quý, lấy dân làm gốc

Một trong những bài học quý, góp phần làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử gần 35 năm đổi mới, là lấy dân làm gốc, phát huy vai trò làm chủ, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân để xây dựng, bảo vệ đất nước. Song, tình trạng quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở,… thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, đòi hỏi chính đáng của nhân dân như Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng Đảng chỉ rõ cần có những giải pháp khắc phục. Để thật sự là công bộc của dân như Bác Hồ căn dặn, mỗi cán bộ cần chữa trị bệnh quan liêu, xa dân và không thể để dân xa.

Dựa vào dân để lo cho dân
Dựa vào dân để lo cho dân

Mỗi tháng, Bí thư Huyện ủy Đam Rông (Lâm Đồng) Trần Minh Thức lại về một chi bộ thôn, buôn để dự sinh hoạt cùng đảng viên tại cơ sở. Địa bàn được chọn thường là nơi khó khăn hoặc mới phát sinh vấn đề cần xử lý. Không chỉ riêng Đam Rông, đó là phương thức hành động gần dân, sát dân, dựa vào dân để lo cho dân mà hầu hết cấp ủy các cấp tại Tây Nguyên đang vận dụng và mang lại hiệu quả.

Những kinh nghiệm trong công tác phát triển Đảng ở LB Nga
Những kinh nghiệm trong công tác phát triển Đảng ở LB Nga

NDĐT - Được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của Đảng bộ, công tác phát triển đảng viên mới đã được Đảng ủy tại LB Nga hết sức coi trọng. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, trở ngại, nhưng trong những năm vừa qua, số lượng đảng viên mới được kết nạp tại LB Nga vẫn không ngừng gia tăng, cả về số lượng lẫn chất lượng.

Đại hội lần thứ XI của Đảng
Đại hội lần thứ XI của Đảng

Đại hội lần thứ XI của Đảng họp từ ngày 12 đến 19-1-2011, tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 1.377 đại biểu, thay mặt cho hơn 3,6 triệu đảng viên trong toàn Đảng.

Đảng ta luôn nhìn thẳng vào sự thật, tự soi, tự sửa
Đảng ta luôn nhìn thẳng vào sự thật, tự soi, tự sửa

Chuẩn bị cho Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968, tôi vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi vừa bước sang tuổi 18. 52 năm qua, tôi nhận thấy rõ và sâu sắc sự phát triển, trưởng thành của Đảng ta qua các thời kỳ.

Lắng nghe ý kiến nhân dân, doanh nghiệp
Lắng nghe ý kiến nhân dân, doanh nghiệp

NDĐT- Đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý, gần gũi với nhân dân, doanh nghiệp và cầu thị, thời gian vừa qua hàng loạt cuộc tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp tỉnh Thái Nguyên với người dân và doanh nghiệp được tổ chức. Qua đó, những vấn đề phát sinh từ thực tiễn được nắm bắt, giải quyết kịp thời, uy tín của cấp uỷ, chính quyền tăng lên.

Ðại hội lần thứ IX của Ðảng
Ðại hội lần thứ IX của Ðảng

Ðại hội lần thứ IX của Ðảng họp từ ngày 19-4 đến 22-4-2001, tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham gia của 1.168 đại biểu, đại diện cho hơn 2,47 triệu đảng viên trong cả nước. Ðại hội có nhiệm vụ nhìn lại chặng đường 71 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam; tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội VIII; 15 năm đổi mới đất nước, 10 năm thực hiện chiến lược kinh tế - xã hội, rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó phát triển và hoàn thiện đường lối, định ra chiến lược phát triển đất nước trong 20 năm đầu của thế kỷ 21; vạch ra phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Ðảng ta ngang tầm đòi hỏi của dân tộc trong thời kỳ mới; sửa đổi, bổ sung Ðiều lệ Ðảng.

Những đảng viên có tấm lòng nhân hậu
Những đảng viên có tấm lòng nhân hậu

Huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) có nhiều tấm gương trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, có những đảng viên - bí thư chi bộ với tấm lòng nhân hậu, thương yêu, giúp đỡ người nghèo.

Những đảng viên đi trước nơi “đất thép”
Những đảng viên đi trước nơi “đất thép”

NDĐT - Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, là người cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong mọi việc để thúc đẩy phong trào, lôi cuốn mọi người làm theo. Xuân này, tôi lên Mường Khương, đến với những con người bình dị mà kiên trung nơi “đất thép” bốn mùa ngút ngàn sương gió. Họ là những đảng viên như “cánh chim đầu đàn” nơi thượng nguồn sông Chảy hùng vĩ mà gian khó.

Học Bác, từ giải pháp đến hành động
Học Bác, từ giải pháp đến hành động

Ðảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã và đang tập trung chỉ đạo gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng với việc triển khai chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở.