Ðầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Yên Phong

Thứ Năm, 13/09/2018, 02:10:21

Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Yên Phong II-C do Tổng công ty Viglacera - CTCP làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô hơn 219 ha, vốn đầu tư 2.234 tỷ đồng trên địa bàn huyện Yên Phong (Bắc Ninh), thời hạn thực hiện trong 50 năm, tiến độ xây dựng 5 năm. Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm về tiến độ dự án, năng lực chủ đầu tư; chỉ đạo chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện dự án theo ý kiến của các bộ, ngành liên quan; phối hợp chủ đầu tư giải quyết kịp thời các khó khăn trong quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân,...

PV