Xã luận

Ðưa đất nước vượt qua khó khăn, nâng cao đời sống nhân dân

Thứ Bảy, 15/06/2019, 01:37:10

Hôm qua (14-6), kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành tốt đẹp chương trình nghị sự và bế mạc sau 20 ngày diễn ra với tinh thần làm việc nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm cao.

Ðưa đất nước vượt qua khó khăn, nâng cao đời sống nhân dân

Ảnh: Đăng Khoa.

Kỳ họp thứ bảy diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp; kinh tế thế giới được dự báo có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại và tiềm ẩn nhiều thách thức; bất đồng về kinh tế, chính trị giữa một số quốc gia lớn tác động tới kinh tế nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Trong nước, những khó khăn, hạn chế, nhất là tình hình thiên tai, dịch bệnh đang ảnh hưởng bất lợi tới phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Mặc dù vậy, nhờ tiếp tục phát huy thành tựu năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội nước ta đạt được những kết quả khả quan. Tăng trưởng kinh tế đạt khá, kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng có nhiều chuyển biến; các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm, môi trường đầu tư, kinh doanh từng bước được cải thiện. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, lao động, việc làm, an sinh xã hội cũng đạt được những kết quả nhất định. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế tiếp tục đạt những thành tựu quan trọng, khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực cũng như trên thế giới.

Tuy nhiên, đất nước cũng đối mặt với nhiều trở ngại, thách thức lớn từ bên ngoài và nội tại, khiến nhân dân lo lắng, thậm chí bất an. Ðó là những vấn đề nóng, những bất cập trong mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại đầu tư công, giải ngân vốn đầu tư công, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, phát triển các thị trường yếu tố sản xuất; diễn biến phức tạp của các tệ nạn xã hội, các loại tội phạm trong đó có ma túy, xâm hại trẻ em; số người chết vì tai nạn giao thông còn cao; hoạt động thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục còn hạn chế, tiêu cực, nhất là công tác tổ chức thi THPT quốc gia; một số dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao…

Trước tình hình nêu trên, đòi hỏi cả nước phải quyết tâm cao, có những giải pháp quyết liệt, đột phá để tiếp tục vượt qua thách thức, giữ vững và phát huy những thành tựu đã đạt được, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, phát triển đất nước. Với tinh thần đó, kỳ họp này của Quốc hội (QH) đã thể hiện tinh thần đổi mới, bám sát thực tiễn cuộc sống, vì lợi ích của nhân dân, của đất nước.

Tại kỳ họp này, QH đã dành nhiều thời gian để lắng nghe ý kiến của cử tri và nhân dân, đồng thời tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu QH; tập trung xem xét những vấn đề, nội dung quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong đó, các đại biểu QH đã thẳng thắn chỉ ra, phân tích, đánh giá những hạn chế, yếu kém cũng như nguy cơ, thách thức của nền kinh tế, của tình hình an ninh, trật tự, an sinh xã hội để đề xuất những chủ trương, giải pháp và quyết sách phù hợp. Thực hiện chức năng lập pháp của mình, QH đã xem xét, thông qua một số dự án luật, các nghị quyết và cho ý kiến các dự án luật khác. QH đã tiến hành giám sát tối cao chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị. Trong năm 2020, QH sẽ thực hiện giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em... Các đại biểu QH đã tiến hành chất vấn Phó Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ, trưởng ngành với nhiều vấn đề nóng của đất nước, của xã hội. Phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, trách nhiệm và thẳng thắn với việc nâng cao chất lượng câu hỏi, cách chất vấn cũng như phần trả lời đã đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân và cử tri cả nước.

QH, Chính phủ đã thống nhất mục tiêu đề ra trong thời gian tới là: Tập trung mọi nỗ lực để vượt qua khó khăn, thách thức; kiên định các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các nghị quyết của Ðảng, QH, Chính phủ. Theo dõi sát, nắm chắc diễn biến tình hình quốc tế, trong nước để có đối sách phù hợp, kịp thời; chú trọng khắc phục những hạn chế, yếu kém, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và giải quyết các vấn đề mới phát sinh. Chủ động nghiên cứu, có chính sách, giải pháp phù hợp để thúc đẩy các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế tạo động lực cho phát triển. Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy hơn nữa tiềm năng, sức mạnh của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Nhiều giải pháp cụ thể đã được xác định, đáng chú ý là: Quyết liệt cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Ðẩy mạnh cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chủ động đẩy mạnh thông tin và truyền thông…

Với tinh thần làm việc trách nhiệm cao trước nhân dân, kỳ họp thứ bảy, QH khóa XIV đã kết thúc thành công với nhiều dấu ấn tốt đẹp và kết quả cụ thể. Thách thức, nhiệm vụ trước mắt đối với đất nước là rất nặng nề, đòi hỏi sự đồng lòng, quyết liệt khắc phục hạn chế, yếu kém, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó, tạo cơ sở vững chắc để toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân ta vượt qua khó khăn, vươn lên mạnh mẽ.

Nhân Dân