Báo chí quân đội phấn đấu trở thành một bộ phận báo chí chuẩn mực của nền báo chí cách mạng Việt Nam

Thứ Ba, 18/06/2019, 11:27:42

NDĐT - Sáng 18-6, tại Trụ sở Báo Quân đội nhân dân (QĐND), Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng đến thăm, gặp mặt và chúc mừng đội ngũ những người làm báo trong các cơ quan báo chí quân đội, nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2019).

Báo chí quân đội phấn đấu trở thành một bộ phận báo chí chuẩn mực của nền báo chí cách mạng Việt Nam

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng, cùng đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng tham quan một số hình ảnh của cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí quân đội tác nghiệp tại các đơn vị, địa phương.

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng; Trung tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã báo cáo với Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng về kết quả hoạt động báo chí quân đội và công tác quy hoạch phát triển, quản lý báo chí đến năm 2025 trong QĐND Việt Nam.

Báo cáo nêu rõ, trong suốt chặng đường 94 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam nói chung, báo chí quân đội nói riêng luôn phát huy tốt vai trò lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; là công cụ đắc lực, đóng góp trực tiếp và hiệu quả vào công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng; góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong những năm gần đây, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, báo chí quân đội đã từng bước được đầu tư, phát triển cả về quy mô, nhân lực và trang bị, phương tiện. Đến nay, toàn quân có 56 cơ quan báo chí, trong đó có 11 cơ quan báo chí có báo điện tử, với các phiên bản: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Lào và tiếng Khơ-me. Báo chí quân đội đã thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích, định hướng chính trị; phát huy tốt vai trò cơ quan ngôn luận của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang nhân dân; thật sự là diễn đàn tin cậy, kênh thông tin, tuyên truyền chủ đạo về hoạt động quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, về xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng QĐND Việt Nam và nền quốc phòng toàn dân vững mạnh…

Phát biểu ý kiến tại buổi đến thăm, thay mặt Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp cơ quan báo chí T.Ư, địa phương tuyên truyền có hiệu quả về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và hoạt động của lực lượng vũ trang; đồng thời biểu dương, chúc mừng và ghi nhận thành tích, kết quả của các cơ quan báo chí, các nhà báo trong quân đội đã giành được trong thời gian qua.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời gian tới, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các cơ quan báo chí quân đội quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm. Trong đó, trong mọi hoàn cảnh, báo chí quân đội phải thể hiện rõ là cơ quan ngôn luận tuyệt đối đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng; giữ vững định hướng chính trị, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, đúng Luật Báo chí 2016. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Thông tin và Truyền thông, mà trực tiếp là Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; của cấp ủy, cơ quan chủ quản báo chí về công tác thông tin, tuyên truyền; tuyệt đối không để xảy ra sai sót về chính trị trên các ấn phẩm báo chí, không để hiện tượng thương mại hóa xâm nhập vào cơ quan báo chí quân đội.

Các cơ quan báo chí quân đội cần chăm lo xây dựng tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; chủ động tiếp cận cách thức truyền thông hiện đại, nỗ lực tìm tòi, đổi mới, sáng tạo cả về hình thức và nội dung để vừa thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền theo đúng định hướng chính trị, vừa lôi cuốn, hấp dẫn công chúng đọc báo, nghe đài phát thanh, xem truyền hình của quân đội.

Báo chí quân đội phấn đấu trở thành một bộ phận báo chí chuẩn mực của nền báo chí cách mạng Việt Nam; trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền về những điển hình, tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; chú trọng tuyên truyền về đối ngoại quốc phòng. Đồng thời, báo chí quân đội cần thể hiện rõ vai trò là lực lượng mũi nhọn, tinh nhuệ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng; tiên phong đi đầu trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình"; kiên quyết vạch trần, phản bác các luận điệu sai trái, đòi “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” quân đội; phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả quy hoạch báo chí quân đội theo đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chăm lo xây dựng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, nhân viên các cơ quan báo chí quân đội có lập trường chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, thích ứng nhanh nhạy với yêu cầu, xu thế phát triển mạnh mẽ của báo chí, truyền thông hiện đại. Đặc biệt, cán bộ, phóng viên báo chí quân đội phải giữ gìn, phát huy phẩm chất nhà báo chiến sĩ và danh dự người cầm bút, tuyệt đối không lợi dụng báo chí vì động cơ vụ lợi cá nhân.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng cùng đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí quân đội tại buổi gặp mặt.

TRẦN QUYẾT, PHÚ SƠN