Tập trung triển khai Nghị quyết kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV

Thứ Tư, 17/07/2019, 02:03:13

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 6271/VPCP-QHĐP về việc triển khai thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV.

Trong đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; các nhóm giải pháp nêu trong báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019. Đồng thời, các bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ khẩn trương chỉ đạo triển khai thi hành các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các bộ xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan triển khai thực hiện bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ địa phương năm 2018 số tiền 2.433 tỷ đồng theo danh mục kèm theo Tờ trình số 09/TTr-CP ngày 13-5-2019 của Chính phủ. Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan, chịu trách nhiệm rà soát lại danh mục, thủ tục đầu tư, phương án phân bổ, giao vốn bổ sung cho các bộ, ngành, địa phương và các dự án trên nguyên tắc bảo đảm cân đối được nguồn ngân sách hằng năm, bố trí được trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2020...; bảo đảm quản lý, sử dụng vốn hiệu quả, đúng quy định.