Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Thứ Năm, 20/02/2020, 14:36:43

NDĐT - Ngày 20-2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐ-KT) Trung ương chủ trì phiên họp của Hội đồng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Cùng dự có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng; Đại tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT Bộ Quốc phòng; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng.

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, các phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước rộng khắp đã góp phần tạo khí thế lao động sản xuất sôi nổi, làm cho đất nước khởi sắc; xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều nhân tố mới, nhiều điển hình tập thể, cá nhân với hàng vạn sáng kiến, giải pháp hữu ích, đóng góp tích cực phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Các PTTĐ có nhiều đổi mới sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị. Công tác khen thưởng được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện, bảo đảm hơn tính công khai, minh bạch, đúng quy định, vừa tôn vinh cái tốt, cái thiện, vừa góp phần đấu tranh với cái xấu, cái ác, chấn chỉnh tình trạng “thành tích ít mà nói cho nhiều”, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

“Có thể nói, một khí thế mới, một niềm tin vào tương lai dân tộc với khát vọng đưa Việt Nam hùng cường đã được đưa vào PTTĐ yêu nước, thành động lực to lớn góp phần vào hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó”, Thủ tướng chỉ rõ. Tuy nhiên, theo Thủ tướng, PTTĐ ở một số nơi hiệu quả chưa cao, còn hình thức, công tác kiểm tra, đôn đốc chưa thường xuyên. Việc tuyên truyền các PTTĐ, biểu dương nhân rộng điển hình tiên tiến chủ yếu tập trung vào các đợt cao điểm, chưa đột kích vào các lĩnh vực còn nhiều tồn tại. Công tác khen thưởng thông qua phát hiện, tìm các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào TĐKT cho công nhân, nông dân, người lao động chưa tạo sự chuyển biến đồng đều ở các bộ, ngành, địa phương (BNĐP) và cơ sở.

Nêu định hướng thời gian tới, Thủ tướng đề nghị tổ chức phát động các PTTĐ, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng BNĐP và của đất nước. Các BNĐP phát động các đợt thi đua cao điểm, thi đua nước rút tập trung giải quyết nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, không được chủ quan, chúng ta có yêu cầu rất nghiêm khắc đối với các cấp, các ngành trong việc ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh. Cả hệ thống chính trị vào cuộc không chỉ là khống chế, đẩy lùi dịch bệnh mà mục tiêu rất quan trọng là giữ vững phát triển kinh tế của đất nước, không vì dịch bệnh mà ngưng trệ các hoạt động của xã hội. Điều này đòi hỏi tinh thần yêu nước, một quyết tâm ý chí rất lớn thì mới vượt qua. Còn nếu chúng ta trì trệ, chậm trễ, không quyết liệt thì chắc chắn thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm nay gặp nhiều khó khăn.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục triển khai đồng bộ ở tất cả các ngành, các cấp phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, thi đua thực hiện văn hóa công sở” khi mà hiện nay vẫn còn một bộ phận cán bộ chưa phục vụ tốt người dân, chỗ này chỗ khác còn kêu ca nhiều. Hội đồng TĐ-KT Trung ương phải tham mưu tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X để thật sự là Đại hội biểu dương tôn vinh các điển hình tiên tiến trong toàn quốc, là kết tinh thành quả của các PTTĐ yêu nước trong 5 năm qua; đồng thời tiếp tục phát động sâu rộng, mạnh mẽ hơn nữa các PTTĐ yêu nước giai đoạn 2021-2025. Các BNĐP tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp, bảo đảm trang trọng, thiết thực với nội dung, hình thức phong phú, tiết kiệm; lựa chọn, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, xứng đáng nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Đề cập việc Nghị viện châu Âu đã phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), Thủ tướng cho rằng, sẽ mở ra không gian mới về phát triển kinh tế. “Vậy thì bản lĩnh Việt Nam trong độc lập dân tộc, hội nhập quốc tế là như thế nào?”, Thủ tướng đặt vấn đề và yêu cầu các thành viên Hội đồng trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tại các BNĐP, đặc biệt đối với các đơn vị được chọn Đại hội điểm (Bộ Quốc phòng, tỉnh Nghệ An và TP Hồ Chí Minh), để tạo khí thế thực sự chứ không phải hình thức, khi được quần chúng hưởng ứng thì sẽ tạo sức mạnh rất lớn.

Về công tác khen thưởng, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích. Về dự án Luật TĐ-KT (sửa đổi), cần có sự nghiên cứu, xem xét một cách tổng thể, toàn diện, nhất là những vấn đề thực tiễn đang đặt ra nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập hiện nay. Việc xây dựng dự án Luật phải bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, theo quy định của pháp luật.

* Theo báo cáo của Hội đồng TĐ-KT Trung ương, công tác khen thưởng được triển khai kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và của các BNĐP. Khen thưởng kinh tế-xã hội, phục vụ nhiệm vụ chính trị, khen thưởng đối ngoại, cống hiến, niên hạn được triển khai đúng quy định, khen thưởng thành tích kháng chiến được tập trung giải quyết.

Năm 2019, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng 110.435 trường hợp. Trong tổng số cá nhân được khen thưởng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, tỷ lệ khen chuyên đề, đột xuất chiếm 8,79% và khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp chiếm hơn 25%.

Tin: THANH GIANG. Ảnh: TRẦN HẢI