Ðoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum

Thứ Tư, 26/06/2019, 03:04:48

Chiều 25-6, tại tỉnh Kon Tum, Ðoàn kiểm tra của Ban Bí thư T.Ư Ðảng do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum, để thông báo Quyết định thành lập Ðoàn kiểm tra của Ban Bí thư về kết quả thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Quy định số 101-QÐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp;

Quy định số 55-QÐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QÐi/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành T.Ư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư. Thời điểm kiểm tra từ tháng 11-2016 đến nay.

Qua nghe báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum, đồng chí Trần Thanh Mẫn thấy rằng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã thực hiện nghiêm túc các nội dung theo quy định. Ðồng chí lưu ý, để tiếp tục làm rõ hơn ưu điểm, hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, nội dung theo quy định, Ðoàn kiểm tra thực hiện làm việc, nghiên cứu, xác minh, tìm hiểu thêm ở năm tổ chức đảng trực thuộc.

PV